logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

27 – 28 czerwca br. obradował w Warszawie XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), w którym uczestniczyło prawie dwustu delegatów z 16 izb okręgowych, reprezentujących przeszło 115 tys. członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Andrzej Adamczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP; Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jacek Szer – Zastępca GINB; Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo- -Technicznych NOT; Jerzy Gumiński – Prezes SITPMB.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2014, strona 74-75 (spis treści >>)