logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska
Główny Urząd Statystyczny

Czerwiec 2013 r. był pierwszym, od początku 2013 r. miesiącem, w którym liczba grup wyrobów zużywanych w budownictwie z dodatnią dynamiką produkcji, w porównaniu z czerwcem 2012 r. przewyższała liczbę wyrobów, w których poziom produkcji był niższy niż przed rokiem. Spośród 43 obserwowanych przez GUS grup wyrobów produkowanych przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, w 26 produkcja wytworzona w czerwcu była wyższa niż w czerwcu 2012 r. (w maju tylko w 13) i w 27 grupach wyższa niż w maju 2013 r. Dobre wyniki produkcji w czerwcu znalazły odzwierciedlenie w ogólnych wynikach produkcyjnych osiągniętych w I półroczu 2013 r. – w 16 grupach wyrobów zanotowano wzrost produkcji, w porównaniu z I półroczem 2012 r. (za okres 5 miesięcy w 15 pozycjach), ale aż w 32 grupach dynamika produkcji była wyższa od notowanej za okres 5 miesięcy.

Zamów dostęp do artykułu >>