logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jan Bobrowicz
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, Construction Product Regulation 305/2011 (CPR) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 i obowiązuje od 1 lipca 2013. Ustanawia ono „zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” i podaje:

  • zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
  • zasady oznakowania CE na tych wyrobach;
  • Europejski Dokument Oceny, EDO (European Assessment Document, EAD) jako zharmonizowaną specyfikację techniczną;
  • zmiany w deklaracji właściwości użytkowych;
  • systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
  • nowe obowiązki podmiotów gospodarczych (importerzy, dystrybutorzy);
  • procedury uproszczone;
  • punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych;
  • ujednolicone i wyższe wymagania dla jednostek notyfikowanych.

Zamów dostęp do artykułu >>