logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Elżbieta Nowicka

Method of initial acoustical assessment of sport enclosures at the designing stage

Zamknięte obiekty sportowe są pomieszczeniami, gdzie zrozumiałość mowy i poziom hałasu mają znaczący wpływ na komfort pracy, a nawet bezpieczeństwo osób przebywających. Stosowanie adaptacji akustycznych wydaje się często niezbędne, ale jest rzadko stosowane. W artykule przedstawiono wskaźnikową metodę wstępnej oceny jakości akustycznej pomieszczeń sportowych na etapie projektowania.Metoda podaje, w jaki sposóbmożna dobrać parametry architektoniczno-akustyczne, aby jakość akustyczna pomieszczenia sportowego była odpowiednia do potrzeb odtwarzania dźwiękówmowy.Metoda także przybliża architektomi projektantom ewentualne zagrożenia mające wpływ na warunki akustyczne w pomieszczeniach sportowych. Słowa kluczowe: obiekty sportowe, ocena akustyczna, metoda wskaźnikowa, zrozumiałość mowy.

* * *

Closed sport enclosures are rooms, where the speech intelligibility and noise levels influence significantly the working comfort and safety of working people inside. The use of acoustic adaptation appears often necessary, but it is rarely used. In the article the index method of initial assessment of acoustical quality of sport enclosures at the designing stage. The method specifies how to choose the architectural and acoustic parameters to the acoustic quality of sports facilities was appropriate to the needs of reproducing speech. The method also brings architects and designers to the possible risks that affect the acoustic properties in the sport enclosures.

Zamów dostęp do artykułu >>