logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Barbara Szudrowicz, prof. nadzw. ITB

Projekt Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza maksymalny współczynnik przenikania ciepła U(max) ścian międzymieszkaniowych i stropów na poziomie U(max) = 1,00 W/(m2K). Wymaganie takie we wcześniejszych wersjach przepisu dotyczyło tylko ścian oddzielających mieszkanie od ogrzewanej klatki schodowej lub korytarza.

Zamów dostęp do artykułu >>