logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt sp. z o.o.
mgr Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska sp. z o.o.

Nawierzchnie na obiektach mostowych nie powinny być takie same jak w przypadku standardowej konstrukcji na podłożu gruntowym. Wynika to z odmiennego sposobu pracy nawierzchni mostowej, na skutek:

  • podgrzewania i chłodzenia spodu konstrukcji mostowej;
  • działania wiatru wpływającego na szybką zmianę temperatury warstw;
  • dużego ugięcia płyty pomostu spowodowanego przejazdem pojazdów;
  • ugięcia na obiektach o stalowej płycie ortotropowej są zwykle większe niż na sztywnych płytach pomostu z betonu cementowego.

* * *

Literatura
[1] Błażejowski K., SMA. Teoria i praktyka. Rettenmaier Polska 2007.
[2] Błażejowski K., Nawierzchnie z mieszanki SMA na obiektach mostowych. Polskie Drogi 7/2007.
[3] Huurman M., Medani T., Molenaar A. A. A. Kasbergen C., Scarpas A., APT Testing and 3D Finite Element Analysis of Asphalt Surfacings on Orthotropic Steel Deck Bridges.
[4] Huurman M., Medani T.O., Scarpas A., Kasbergen C., Development of a 3D-FEM for Surfacings on Steel Deck Bridges.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2014, strona 56 (spis treści >>)