logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Barbara Francke, Instytut Techniki Budowlanej

Wyroby asfaltowe modyfikowane polimerami przeznaczone do wykonywania grubowarstwowych powłok w częściach podziemnych budynków ujęte są w normie zharmonizowanej PN-EN15814+A1:2013-04. Zgodnie z punktem 1 tego dokumentu jedynym poprawnym przeznaczeniem wyrobów objętych normą są części podziemne budynków i budowli, natomiast niedopuszczalne jest ich stosowanie w pokryciach dachowych. Norma podaje wymagania dotyczące wyrobów zarówno jedno-, jak i dwuskładnikowych. W obu przypadkach mogą być one stosowane jako powłoka bez lub z wewnętrzną wkładką zbrojącą. Przystępując do produkcji Nowego wyrobu odpowiadającego wymaganiom PN-EN 15814+A1:2013-04 lub zmieniając sposób produkcji wyrobu istniejącego na rynku, producent powinien dopracować wszystkie właściwości wymienione w tabeli 1 tej normy i potwierdzać ich stałość w procesie produkcji zgodnie z planem Zakładowej Kontroli Produkcji zamieszczonym w tabeli 2.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2014, strona 2-3 (spis treści >>)