logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Wojciech Terlikowski, mgr inż. Radosław Krzemiński
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Technologia wykonywania kaszyc drewnianych znana jest od wieków i sprawdzona w wielu różnorodnych realizacjach. Kaszyce są konstrukcjami bardzo ekonomicznymi pod względem materiałowym i nie wymagają wysoko wykwalifikowanych wykonawców. Są stabilne i proste w sensie konstrukcyjnym, co gwarantuje łatwość różnicowania ich wysokości, przy dostosowaniu do nierówności terenu. Kaszyce są odporne na podmywanie, zapewniają dobre odwodnienie zasypki, co umożliwia ich stosowanie do stabilizowania osuwisk. Konstrukcje drewniane są ekologiczne, a ze względu na dużą możliwość odkształcania znakomicie zastępują betonowe umocnienia brzegów rzek, strumyków cieków wodnych. Mają zalety konstrukcji prefabrykowanych, takie jak szybkość i prostota montażu na budowie, możliwość produkcji elementów konstrukcyjnych w wytwórniach w sposób przemysłowy, niezależność od warunków klimatycznych i atmosferycznych. Koszyce bardzo dobrze nadają się do zabezpieczenia osuwisk i wzgórz w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów budowlanych podlegających ochronie konserwatorskiej.

* * *

Literatura
[1] Alkhafaji Th., Zobel H., Mosty drewniane – konstrukcje przełomu XX i XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006.
[2] Zamiar Z., Surowiecki A.: Przykłady szybkich technologii odbudowy infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych, Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ISSN 1734-2015, Wrocław 2005, T. 1.
[3] Phi Group Ltd: Permacrib Retaining walls, materiały informacyjne; http://www.phigroup.co.uk/solutions/permacrib-timber-crib-retaining-walls.
[4] Terlikowski W.: Aspekty techniczne i inżynierskie konserwacji starożytnych konstrukcji murowych jako trwałej ruiny, Miesięcznik Materiały Budowlane 11/2013 (nr 496), Warszawa 2013.
[5] Terlikowski W.: Rola badań w procesie rewitalizacji budynków zabytkowych, Miesięcznik Materiały Budowlane 8/2013 (nr 493), Warszawa 2013.
[6] PN-B-06714-42:1979 P: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 3/2014, strona 48-50 (spis treści >>)