logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Małgorzata Piotrowicz, ICiMB, Centrum Badań Betonów CEBET

Warunkiem zapewnienia trwałości betonu jest prawidłowa pielęgnacja. Beton niepielęgnowany lub pielęgnowany nieprawidłowo ma osłabioną warstwę powierzchniową. Wynika to z fizykochemicznych zjawisk, związanych z przepływem wilgoci oraz strumienia ciepła, przy czym skala zagrożeń wynikających z każdego z tych czynników związana jest z warunkami klimatycznymi. W temperaturze otoczenia ponad +10 °C dominują zjawiska związane z niedostatkiem wilgoci, przy czym ewentualne skutki błędów są tym groźniejsze, im wyższa temperatura otoczenia, w której prowadzone są roboty betoniarskie i im większa siła wiatru. W obniżonej temperaturze zapewnienie właściwych warunków wilgotnościowych jest równie ważne, ale znaczenia nabiera pielęgnacja cieplna.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2014, strona 14-16 (spis treści >>)