logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. UZ Adam Wysokowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

11 – 12 grudnia 2013 r. odbyła się XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna „Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej”, zorganizowana przez firmę „Infrastruktura Komunikacyjna” oraz czasopismo branżowe „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Wśród ponad 120 osób reprezentujących specjalistów z branży drogowo-mostowej, w tym przedstawicieli inwestorów, projektantów, wykonawców oraz administracji, dyskutowano o zagadnieniach naukowo-badawczych, materiałowo- technologicznych, projektowych, a także wykonawczych i utrzymaniowych z zakresu omawianych konstrukcji.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2014, strona 76 (spis treści >>)