logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr Leon Narloch, Krzysztof Ostrowski
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

W artykule przedstawiono surową ziemię jako materiał budowlany ze szczególnym uwzględnieniem jej parametrów cieplnych oraz zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono dwa sposoby obniżania przenikalności cieplnej przegród wykonanych z ziemi surowej – stosowanie lekkiej gliny oraz stosowanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej wewnątrz przegrody.

Słowa kluczowe: surowa ziemia, budownictwo z ziemi, ziemia jako materiał budowlany, zrównoważony materiał budowlany.

* * *

Raw earth – the building material with the past and of the future

The paper presents raw earth as building material in regards to its thermal properties and sustainability. Two different methods of decreasing raw earth walls thermal transmittance have been presented – light clay straw walls and using additional layer of thermal insulation inside rammed earth walls.

Keywords: raw earth, building with earth, earth as a building material, sustainable building material.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 1/2014, strona 36-38 (spis treści >>)