logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Dofinansowania przydomowych oczyszczalni

Na początku grudnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał pierwszą umowę dotacji w programie Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Jako pierwsza, ze środków NFOŚiGW na ten cel, skorzysta podkarpacka gmina Padew Narodowa. Podpis pod pierwszą umową dotacji dla projektu realizowanego w tym programie złożyła Małgorzata Skucha, zastępca prezesa Zarządu, która podczas uroczystości w Warszawie powiedziała, że niewielka, ale ambitna gmina z Podkarpacia była również pierwszą przy składaniu wniosku w tym programie.

Czytaj więcej...

Erbud wybuduje centrum handlowe Auchan w Bronowicach koło Krakowa

Erbud podpisał umowę na wykonanie stanu surowego centrum handlowego Auchan w Bronowicach koło Krakowa. Wartość kontraktu wynosi 179,5 mln zł netto. Inwestorem jest firma Auchan Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie. W ramach realizacji umowy Erbud zaprojektuje i wykona stan surowy projektu Auchan Bronowice zgodnie z dokumentacji projektów inwestora. Prace rozpoczną się 2 stycznia 2012 roku a ich zakończenie przewidziano na 1 marca 2013 roku. Portfel zamówień Grupy w segmencie centrów handlowych  wynosi ok. 300 mln zł

Cement Lafarge na budowie STADIONU NARODOWEGO

 lafarge cementLafarge, jako wyłączny dostawca cementu, dostarczył 90 tys. ton specjalistycznego cementu do budowy fundamentów i pozostałych elementów konstrukcji Stadionu Narodowego w Warszawie. Firma uczestniczyła w inwestycji przez okres 2 lat.Cement Lafarge po raz kolejny został wykorzystany w jednej z największych stołecznych inwestycji. Spółka w okresie od czerwca 2009 do maja 2011 roku dostarczyła podwykonawcy ponad 90 tys. ton cementu przeznaczonego do produkcji betonu na wszystkie elementy betonowe i żelbetowe Stadionu Narodowego. Zgodnie z Eurokodem 2, tego typu obiekty projektuje się na okres użytkowania minimum 100 lat. W związku z tym, postawione zostały wysokie wymagania co do trwałości i odporności betonu na korozję, wywołaną pracą konstrukcji w określonych warunkach.

Czytaj więcej...

Max Bögl z Grupy BOGL a KRYSL buduje trasę szybkiego ruchu w Chinach

max bolg

Max Bögl – spółka z czesko-niemieckiej Grupy BOGL a KRYSL, specjalizującej się w budowie dróg i autostrad oraz mostów, wykonawcy prac na odcinku C autostrady A2 w Polsce – realizuje międzynarodowy projekt w Chinach. Spółce Max Bögl zlecono wykonanie robót oraz pomoc techniczną i realizację własnej, opatentowanej przez firmę konstrukcji torowiska. Pierwsza część projektu zostanie zakończona jeszcze w 2011 roku, a w najbliższych miesiącach ruszą roboty związane z realizacją kolejnego etapu projektu.

Czytaj więcej...

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Grupa Górażdże organizuje projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże skierowany do studentów ostatnich lat wyższych uczelni technicznych kierunków budownictwa i pokrewnych oraz studentów kół naukowych na tych kierunkach. Celem projektu jest szeroka popularyzacja wśród studentów zagadnień technicznych, technologicznych,ekonomicznych i ekologicznych związanych z wytwarzaniem nowoczesnych i proekologicznych materiałów budowlanych. W ramach projektu studenci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże przez naszych menadżerów. Poznają m.in. Cementownię Górażdże, Przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego.

Czytaj więcej...

90. sklep PSB-Mrówka otwarty w Olkuszu

Firma Cras otworzyła 9 października 2011 r. sklep PSB-Mrówka w Olkuszu. Market powstał po re-modelingu, ma 2000 m2 powierzchni handlowej i 6 m wysokości. Na otwarcie marketu firma Cras przygotowała wiele promocji, które skutecznie przyciągnęły klientów.

 

psb