logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 06/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Icopal (reklama) 

Fakro (reklama)

 

TEMAT WYDANIA – Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

H. Anysz, A. Zbiciak, N. IbadovPomiar trafności prognoz opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowlanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych ... 3
cytuj : Hubert Anysz, Zbiciak Artur, Ibadov Nabi. 2016. „Pomiar trafności prognoz opóźnień w realizacji przedsięwzięć budowlanych za pomocą sztucznych sieci neuronowych”. Materiały Budowlane 526 (6): 3-5. DOI 10.15199/33.2016.06.01.
M. Banach, R. MarcinkowskiHarmonogramowanie robót budowlanych z wykorzystaniem przedmiarów dodatkowych w kosztorysowaniu ... 6
cytuj : Maciej Banach, Marcinkowski RomanMaciej Banach, Marcinkowski Roman. 2016. „Harmonogramowanie robót budowlanych z wykorzystaniem przedmiarów dodatkowych w kosztorysowaniu”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 6-10 DOI 10.15199/33.2016.06.02.
S. Biruk, P. JaśkowskiOptymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych ... 8
cytuj : Biruk Sławomir, Piotr Jaśkowski. 2016. „Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. xx-yy DOI 10.15199/33.2016.06.03.
W. Bożejko, Z. Hejducki, M. Rogalska, M. WodeckiMetody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych ... 11
cytuj : Bożejko Wojciech, Zdzisław Hejducki, Magdalena Rogalska, Mieczysław Wodecki. 2016. „Metody sprzężeń czasowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 11-12 DOI 10.15199/33.2016.06.04.
J. Chrobok, Z. HejduckiZałożenia do modelowania parametrów realizacji liniowych robót budowlanych ... 13
cytuj : Chrobok Jarosław, Zdzisław Hejducki. 2016. „Założenia do modelowania parametrów realizacji liniowych robót budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 13-14 DOI 10.15199/33.2016.06.05.
P. Chyliński, Z. HejduckiAnaliza przestrzeni harmonogramów z zastosowaniem metod sprzężeń czasowych ... 15
cytuj : Chyliński Piotr, Zdzisław Hejducki. 2016. „Analiza przestrzeni harmonogramów z zastosowaniem metod sprzężeń czasowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 15-17 DOI 10.15199/33.2016.06.06.
K. Gawron, Ł. Radzik, K. SchabowiczWykorzystanie BIM w harmonogramowaniu robót budowlanych ... 17
cytuj : Gawron Krzysztof, Łukasz Radzik, Krzysztof Schabowicz. 2016. „Wykorzystanie BIM w harmonogramowaniu robót budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 17-19 DOI 10.15199/33.2016.06.07.
Z. Hejducki, M. PodolskiTeoria szeregowania zadań a metody sprzężeń czasowych ... 20
cytuj : Hejducki Zdzisław, Michał Podolski. 2016. „Teoria szeregowania zadań a metody sprzężeń czasowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 20-21 DOI 10.15199/33.2016.06.08.
K. KaczorekSkumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych – przegląd literatury ... 22
cytuj : Kaczorek Krzysztof. 2016. „Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych – przegląd literatury”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 22-24 DOI 10.15199/33.2016.06.09.
K. Kaczorek Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych – wyniki badań ankietowych ... 24
cytuj : Kaczorek Krzysztof. 2016. „Skumulowany wpływ czynników generujących opóźnienia w realizacji robót budowlanych – wyniki badań ankietowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 24-26 DOI 10.15199/33.2016.06.10.
M. KrzemińskiMatematyczny model usuwania przestojów pracy brygad w przypadku potokowej metody organizacji pracy ... 27
cytuj : Michał Krzemiński. 2016. „Matematyczny model usuwania przestojów pracy brygad w przypadku potokowej metody organizacji pracy”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 27-28 DOI 10.15199/33.2016.06.11.
D. Przywara, A. RakOcena odchyleń czasowych i kosztowych harmonogramu produkcji za pomocą metody wartości uzyskanej ... 29
cytuj : Przywara Daniel, Adam Rak. 2016. „Ocena odchyleń czasowych i kosztowych harmonogramu produkcji za pomocą metody wartości uzyskanej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 29-31 DOI 10.15199/33.2016.06.12.
E. Radziszewska-Zielina, B. Sroka – Metoda analityczna w podejściu probabilistycznym do planowania inwestycji wieloobiektowych ... 32
cytuj : Radziszewska-Zielina Elżbieta, Bartłomiej Sroka. 2016. „ Metoda analityczna w podejściu probabilistycznym do planowania inwestycji wieloobiektowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 32-36 DOI 10.15199/33.2016.06.13.
G. JakubowskiWybrane algorytmy grafowe w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych ... 34
cytuj : Jakubowski Grzegorz. 2016. „Wybrane algorytmy grafowe w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 34-36 DOI 10.15199/33.2016.06.14.
E. Radziszewska-Zielina, G. ŚladowskiMetoda planowania rewaloryzacji obiektu zabytkowego z wykorzystaniem rozmytej sieci stochastycznej ... 37
cytuj : Radziszewska-Zielina Elżbieta, Grzegorz Śladowski . 2016. „Metoda planowania rewaloryzacji obiektu zabytkowego z wykorzystaniem rozmytej sieci stochastycznej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 37-39 DOI 10.15199/33.2016.06.15.
A. Krawczyńska-PiechnaWspomaganie planowania monolitycznych robót betonowych z zastosowaniem technik interaktywnych ... 39
cytuj : Krawczyńska-Piechna Anna. 2016. „Wspomaganie planowania monolitycznych robót betonowych z zastosowaniem technik interaktywnych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 39-41 DOI 10.15199/33.2016.06.16.
E. Radziszewska-Zielina, G. ŚladowskiSzacowanie czasu i kosztów rewaloryzacji fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego na Wawelu z użyciem rozmytej sieci stochastycznej ... 42
cytuj : Radziszewska-Zielina Elżbieta, Grzegorz Śladowski. 2016. „Szacowanie czasu i kosztów rewaloryzacji fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego na Wawelu z użyciem rozmytej sieci stochastycznej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 42-66 DOI 10.15199/33.2016.06.17.
J. RosłonPorównanie algorytmów genetycznego i przeszukiwania tabu wykorzystanych do szeregowania zadań w budownictwie ... 44
cytuj : Rosłon Jerzy. 2016. „Porównanie algorytmów genetycznego i przeszukiwania tabu wykorzystanych do szeregowania zadań w budownictwie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 44-45 DOI 10.15199/33.2016.06.18.
A. StarczykAnaliza przydatności metod szacowania kosztu końcowego budowy z zastosowaniem rozwiązań zawartych w EVM ... 46
cytuj : Starczyk Anna. 2016. „Analiza przydatności metod szacowania kosztu końcowego budowy z zastosowaniem rozwiązań zawartych w EVM”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 46-47 DOI 10.15199/33.2016.06.19.
M. Apollo, M. W. KembłowskiModelowanie ryzyka inwestycyjnego przy użyciu OOBN ... 48
cytuj : Apollo Magdalena, Marian W. Kembłowski. 2016. „Modelowanie ryzyka inwestycyjnego przy użyciu OOBN”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 48-49 DOI 10.15199/33.2016.06.20.
W. Drozd, M. KowalikWykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie ... 50
cytuj : Drozd Wojciech, Marcin Kowalik. 2016. „Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 50-51DOI 10.15199/33.2016.06.21.
B. Grzyl, A. KristowskiBIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego ... 52
cytuj : Grzyl Beata, Adam Kristowski. 2016. „BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 52-54 DOI 10.15199/33.2016.06.22.
T. KasprowiczModelowanie pracy brygady roboczej w warunkach ryzyka ... 54
cytuj : Kasprowicz Tadeusz. 2016. „Modelowanie pracy brygady roboczej w warunkach ryzyka”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 54-56 DOI 10.15199/33.2016.06.23.
M. Kowacka, D. SkorupkaSpecyfikacja czynników ryzyka realizacji dróg w kontekście wyboru sposobu realizacji przedsięwzięcia ... 57
cytuj : Kowacka Magdalena, Dariusz Skorupka. 2016. „Specyfikacja czynników ryzyka realizacji dróg w kontekście wyboru sposobu realizacji przedsięwzięcia”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 57-58 DOI 10.15199/33.2016.06.24.
E. Plebankiewicz, D. Wieczorek Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych ... 59
cytuj : Plebankiewicz Edyta, Damian Wieczorek. 2016. „Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 59-61 DOI 10.15199/33.2016.06.25.
I. Rybka, E. Bondar-NowakowskaKryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej ... 62
cytuj : Rybka Iwona, Elżbieta Bondar-Nowakowska. 2016. „Kryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 62-63DOI 10.15199/33.2016.06.26.
M. SawickiObszary ryzyka w małych i średnich firmach budowlanych ... 64
cytuj : Sawicki Marek. 2016. „Obszary ryzyka w małych i średnich firmach budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 64-66 DOI 10.15199/33.2016.06.27.
A. CzemplikPolerowane posadzki betonowe – wybrane zagadnienia technologiczne ... 67
cytuj : Czemplik Andrzej. 2016. „Polerowane posadzki betonowe – wybrane zagadnienia technologiczne”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 67-68DOI 10.15199/33.2016.06.28.
R. Dachowski, S. KapałaModyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego polistyrenem wysokoudarowym ... 69
cytuj : Dachowski Ryszard, Sylwia Kapała. 2016. „Modyfikacja autoklawizowanego betonu komórkowego polistyrenem wysokoudarowym”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 69-70 DOI 10.15199/33.2016.06.29.
R. Dachowski, K. KomisarczykWpływ krzemianu litu (2,6) na mikrostrukturę kompozytów wapienno-piaskowych ... 71
cytuj : Dachowski Ryszard, Katarzyna Komisarczyk. 2016. „Wpływ krzemianu litu (2,6) namikrostrukturę kompozytów wapienno-piaskowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 71-72DOI 10.15199/33.2016.06.30.
R. Dachowski, P. KostrzewaWpływ dodatku polietylenoglikolu na właściwości użytkowe wyrobów wapienno-piaskowych ... 73
cytuj : Dachowski Ryszard, Paulina Kostrzewa. 2016. „Wpływ dodatku polietylenoglikolu na właściwości użytkowe wyrobów wapienno-piaskowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 73-74 DOI 10.15199/33.2016.06.31.
W. Eckert, B. NowogońskaZastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie MostuArkadowego ... 75
cytuj : Eckert Wojciech, Beata Nowogońska. 2016. „Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 75-76 DOI 10.15199/33.2016.06.32.
M. Gajzler, A. Kończak Analiza zależności czasowych w technologii produkcji sprężonych płyt prefabrykowanych ... 77
cytuj : Gajzler Marcin, Aneta Kończak. 2016. „Analiza zależności czasowych w technologii produkcji sprężonych płyt prefabrykowanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 77-78 DOI 10.15199/33.2016.06.33.
J. Gołaszewski, G. Cygan, M. Drewniok – Właściwości reologiczne mieszanek betonu samozagęszczalnego a parcie na deskowanie ... 79
cytuj : Gołaszewski Jacek, Grzegorz Cygan, Michał Drewniok. 2016. „Właściwości reologiczne mieszanek betonu samozagęszczalnego a parcie na deskowanie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 79-85DOI 10.15199/33.2016.06.34.
J. Gołaszewski, T. Ponikiewski, G. CyganWpływ temperatury na właściwości betonów samozagęszczalnych z wapiennymi popiołami lotnymi ... 81
cytuj : Jacek Gołaszewski Jacek, Tomasz Ponikiewski, Grzegorz Cygan. 2016. „Wpływ temperatury na właściwości betonów samozagęszczalnych z wapiennymi popiołami lotnymi”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 81-82 DOI 10.15199/33.2016.06.35.
J. Jasiczak, M. RutkowskiPomiary rzeczywistych rzędnych parcia samozagęszczalnej mieszanki betonowej na deskowanie ... 83
cytuj : Jasiczak Józef, Michał Rutkowski. 2016. „Pomiary rzeczywistych rzędnych parcia samozagęszczalnej mieszanki betonowej na deskowanie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 83-85 DOI 10.15199/33.2016.06.36.
A. KotwaParametry stwardniałego betonu z dodatkiem mączki chalcedonitowej ... 86
cytuj : Kotwa Anna. 2016. „Parametry stwardniałego betonu z dodatkiem mączki chalcedonitowej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 86-87 DOI 10.15199/33.2016.06.37.
M. RogalskaPrognozowanie rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej do wykonania ścian szczelinowych metodą uogólnionych modeli addytywnych GAM ... 88
cytuj : Rogalska Magdalena. 2016. „Prognozowanie rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej do wykonania ścian szczelinowych metodą uogólnionych modeli addytywnych GAM”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 88-89 DOI 10.15199/33.2016.06.38.
M. Rogalska, M. TrochonowiczPrognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego ... 90
cytuj : Rogalska Magdalena, Maciej Trochowicz. 2016. „Prognozowanie wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 90-91 DOI 10.15199/33.2016.06.39.
M. Dytczak, G. Ginda, B. JastrząbekRedukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego ... 92
cytuj : Dytczak Mirosław, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek. 2016. „Redukcja złożoności modelu zagadnienia decyzyjnego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 92-93 DOI 10.15199/33.2016.06.40.
M. Dytczak, G. Ginda, B. JastrząbekUsprawnianie podejmowania decyzji w budownictwie dzięki zróżnicowaniu sposobów wykorzystywania porównywania parami ... 94
cytuj : Dytczak Mirosław, Grzegorz Ginda, Barbara Jastrząbek. 2016. „Usprawnianie podejmowania decyzji w budownictwie dzięki zróżnicowaniu sposobów wykorzystywania porównywania parami”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 94-96 DOI 10.15199/33.2016.06.41.
A. LeśniakWspomaganie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej ... 97
cytuj : Leśniak Agnieszka . 2016. „Wspomaganie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu z wykorzystaniem liniowej analizy dyskryminacyjnej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 97-101 DOI 10.15199/33.2016.06.42.
J. DeszczWielokryterialna ocena ofert w przetargach publicznych na roboty budowlane ... 99
cytuj : Deszcz Joanna . 2016. „Wielokryterialna ocena ofert w przetargach publicznych na roboty budowlane”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 99-101 DOI 10.15199/33.2016.06.43.
E. Radziszewska-Zielina, B. SzewczykMetoda oceny poziomu współpracy między uczestnikami przedsięwzięć budowlanych ... 102
cytuj : Radziszewska-Zielina Elżbieta, Bartłomiej Szewczyk . 2016. „Metoda oceny poziomu współpracy między uczestnikami przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 102-104 DOI 10.15199/33.2016.06.44.
B. Hoła, M. SzóstakMetoda badania wypadkowości w budownictwie ... 105
cytuj : Hoła Bożena, Mariusz Szóstak . 2016. „Metoda badania wypadkowości w budownictwie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 105-111 DOI 10.15199/33.2016.06.45.
E. SzafrankoWybrane aspekty analiz wielokryterialnych w ocenie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów budowlanych ... 107
cytuj : Szafranko Elżbieta . 2016. „Wybrane aspekty analiz wielokryterialnych w ocenie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 107-124 DOI 10.15199/33.2016.06.46.
D. Walasek, T. WojtkiewiczModelowanie kompetencyjne jako narzędzie integracji procesów w inżynierii przedsięwzięć budowlanych ... 109
cytuj : Walasek Dariusz, Tomasz Wojtkiewicz . 2016. „Modelowanie kompetencyjne jako narzędzie integracji procesów w inżynierii przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 109-111 DOI 10.15199/33.2016.06.47.
K. ZimaRelacyjna baza danych wspomagająca kosztorysowanie na podstawie wnioskowania z przypadków ... 112
cytuj : Zima Krzysztof . 2016. „Relacyjna baza danych wspomagająca kosztorysowanie na podstawie wnioskowania z przypadków”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 112-113 DOI 10.15199/33.2016.06.48.
R. BucońPlanowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych ... 114
cytuj : Bucoń Robert . 2016. „Planowanie wydatków na utrzymanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 114-115 DOI 10.15199/33.2016.06.49.
A. Jakubczyk-Gałczyńska, A. Kristowski, R. JankowskiWykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania wpływu drgań na budynki jednorodzinne ... 116
cytuj : Jakubczyk-Gałczyńska Anna, Adam Kristowski, Robert Jankowski . 2016. „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania wpływu drgań na budynki jednorodzinne”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 116-117 DOI 10.15199/33.2016.06.50.
M. Kośmieja, A. DziadoszElastyczność rachunku kosztów w cyklu życia obiektu ... 118
cytuj : Kośmieja Maria, Agnieszka Dziadosz . 2016. „Elastyczność rachunku kosztów w cyklu życia obiektu”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 118-119 DOI 10.15199/33.2016.06.51.
R. Marcinkowski, M. BanachPlanowanie transportu budowlanego w warunkach niejednorodności ładunków i środków transportowych ... 120
cytuj : Marcinkowski Roman, Maciej Banach . 2016. „Planowanie transportu budowlanego w warunkach niejednorodności ładunków i środków transportowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 120-121 DOI 10.15199/33.2016.06.52.
R.Mazurkiewicz, D. Dziekoń Problemy utrzymania ruchu podczas modernizacji budowli kolejowych na przykładzie posterunku odgałęźnegoWrocław Grabiszyn ... 122
cytuj : Mazurkiewicz Radosław, Dawid Dziekoń . 2016. „Problemy utrzymania ruchu podczas modernizacji budowli kolejowych na przykładzie posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 122-124 DOI 10.15199/33.2016.06.53.
P. Nowotarski, J. Pasławski, J. MatyjaUsprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management ... 125
cytuj : autorzu . 2016. „Usprawnianie procesów budowlanych z wykorzystaniem Lean Management”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 125-126 DOI 10.15199/33.2016.06.54.
Z. Orłowski, A. RadziejowskaOcena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych ... 127
cytuj : Orłowski Zygmunt, Aleksandra Radziejowska . 2016. „Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 127-129 DOI 10.15199/33.2016.06.55.
B. Podolski, M. Podolski, T. BartosikWybrane problemy remontowe żelbetowych zbiorników na ciecze oraz niecek basenowych ... 130
cytuj : Podolski Bogdan, Michał Podolski, Tomasz Bartosik . 2016. „Wybrane problemy remontowe żelbetowych zbiorników na ciecze oraz niecek basenowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 130-131 DOI 10.15199/33.2016.06.56.
Ł. RzepeckiAnaliza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym ... 132
cytuj : Rzepecki Łukasz . 2016. „Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 132-134 DOI 10.15199/33.2016.06.57.
A. Sobotka, J. Sagan, A. SikoraLogistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych ... 134
cytuj : Sobotka Anna, Joanna Sagan, Artur Sikora . 2016. „Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 134-136 DOI 10.15199/33.2016.06.58.
A. Siemaszko, M. W. KembłowskiOcena efektywności monitoringu obiektów inżynierskich za pomocą sieci Bayesa ... 137
cytuj : Siemaszko Agata, Marian W. Kembłowski . 2016. „Ocena efektywności monitoringu obiektów inżynierskich za pomocą sieci Bayesa”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 137-138 DOI 10.15199/33.2016.06.59.
D. Skorupka, R. Siczek, M. Walczyński, M. Kowacka, A. WaniewskaWykorzystanie mobilnych platform latających w badaniach termowizyjnych ... 139
cytuj : Skorupka Dariusz, Rafał Siczek, Maciej Walczyński, Magdalena Kowacka, Agnieszka Waniewska . 2016. „Wykorzystanie mobilnych platform latających w badaniach termowizyjnych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 139-140 DOI 10.15199/33.2016.06.60.
J.T. Barski, L. KoronaRozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistym kosztem robót budowlanych realizowanych w systemie zamówień ... 141
cytuj : Barski Janusz Tadeusz, Lucyna Korona . 2016. „Rozbieżności między ceną ofertową a rzeczywistym kosztem robót budowlanych realizowanych w systemie zamówień”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 141-142 DOI 10.15199/33.2016.06.61.
M. Białko, B. HołaProces inwestycyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przykładzie emiratu Szardży ... 143
cytuj : Białko Marta, Bożena Hoła . 2016. „Proces inwestycyjny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przykładzie emiratu Szardży”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 143-151 DOI 10.15199/33.2016.06.62.
J. Bizon-GóreckaProblemy realizacyjne przedsięwzięć budowlanych ... 145
cytuj : Bizon-Górecka Jadwiga . 2016. „Problemy realizacyjne przedsięwzięć budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 145-146 DOI 10.15199/33.2016.06.63.
A. Dziadosz, J.L. Zioberski, M. Rejment, D. MijalWpływ specyfiki realizowanego obiektu na planowanie i organizację robót budowlanych ... 147
cytuj : Dziadosz Agnieszka, Jan Lech Zioberski, Mariusz Rejment, Dominika Mijal . 2016. „Wpływ specyfiki realizowanego obiektu na planowanie i organizację robót budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 147-148 DOI 10.15199/33.2016.06.64.
J. Harasymiuk, Z. KowalczykCzas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego ... 149
cytuj : Harasymiuk Jolanta, Zdzisław Kowalczyk . 2016. „Czas oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 149-151 DOI 10.15199/33.2016.06.65.
R. Kozik, I. Karasińska-JaśkowiecWymagania ekologiczne w zielonych zamówieniach publicznych promujących budownictwo pasywne ... 152
cytuj : Kozik Renata, Izabela Karasińska-Jaśkowiec . 2016. „Wymagania ekologiczne w zielonych zamówieniach publicznych promujących budownictwo pasywne”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 152-193 DOI 10.15199/33.2016.06.66.
M. Lendo-Siwicka, K. Pawluk,M. Połoński, A. GoszczyńskaZarządzanie realizacją kontraktów budowlanych zgodnie z procedurami FIDIC w opinii wykonawców ... 154
cytuj : Lendo-Siwicka Marzena, Katarzyna Pawluk, Mieczysław Połoński, Aleksandra Goszczyńska . 2016. „Zarządzanie realizacją kontraktów budowlanych zgodnie z procedurami FIDIC w opinii wykonawców”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 154-155 DOI 10.15199/33.2016.06.67.
A. Muczyński, K. GawronGospodarka remontowa w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi ... 156
cytuj : Muczyński Andrzej, Krzysztof Gawron . 2016. „Gospodarka remontowa w zarządzaniu gminnymi zasobami mieszkaniowymi”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 156-158 DOI 10.15199/33.2016.06.68.
E. Plebankiewicz, T. MosioOdbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym ... 159
cytuj : Plebankiewicz Edyta, Tomasz Mosio . 2016. „Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 159-161 DOI 10.15199/33.2016.06.69.
M. Połoński, J. KowalskiProblemy na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej inwestycji kolejowych realizowanych z zastosowaniem Warunków Kontraktowych FIDIC ... 162
cytuj : Połoński Mieczysław, Jan Kowalski. 2016. „Problemy na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej inwestycji kolejowych realizowanych z zastosowaniem Warunków Kontraktowych FIDIC”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 162-163 DOI 10.15199/33.2016.06.70.
K. Araszkiewicz, A. Tryfon-Bojarska, A. SzernerKorzyści ze stosowania BIM w realizacji robót inżynieryjnych z perspektywy wykonawcy ... 164
cytuj : Araszkiewicz Krystyna, Anna Tryfon-Bojarska,  Aleksander Szerner. 2016. „Korzyści ze stosowania BIM w realizacji robót inżynieryjnych z perspektywy wykonawcy”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 164-165 DOI 10.15199/33.2016.06.71.
S. Dubas, P. Nowotarski, R. MilwiczNajczęstsze usterki budowlane wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań ... 166
cytuj : Dubas Sebastian, Piotr Nowotarski, Roman Milwicz. 2016. „Najczęstsze usterki budowlane wykrywane w trakcie odbiorów końcowych mieszkań”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 166-167 DOI 10.15199/33.2016.06.72.
W. Eckert, B. NowogońskaProblemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku ... 168
cytuj : Eckert Wojciech, Beata Nowogońska. 2016. „Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 168-169 DOI 10.15199/33.2016.06.73.
J. GóreckiBadanie gotowości przedsiębiorstw budowlanych do wdrażania innowacji organizacyjnych ... 170
cytuj : Górecki Jarosław. 2016. „Badanie gotowości przedsiębiorstw budowlanych do wdrażania innowacji organizacyjnych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 170-171 DOI 10.15199/33.2016.06.74.
K. Jerzak, A. DziadoszBariery wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym ... 172
cytuj : Jerzak Karolina, Agnieszka Dziadosz. 2016. „Bariery wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 172-173 DOI 10.15199/33.2016.06.75.
M. KamieniarzInnowacje w metodach wznoszenia budynków ze straw-bales ... 174
cytuj : Kamieniarz Marek. 2016. „Innowacje w metodach wznoszenia budynków ze straw-bales”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 174-175 DOI 10.15199/33.2016.06.76.
M. Książek, A. Nicał, P. Nowak, J. RosłonEuropejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych ... 176
cytuj : Książek Mariola, Aleksander Nicał, Paweł Nowak, Jerzy Rosłon. 2016. „Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 176-177 DOI 10.15199/33.2016.06.77.
J. MichałekIdentyfikacja wyrobów budowlanych a technika RFID ... 178
cytuj : Michałek Jarosław. 2016. „Identyfikacja wyrobów budowlanych a technika RFID”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 178-179 DOI 10.15199/33.2016.06.78.
R. Milwicz, J. Pasławski, K. DębińskiElastyczność przy doborze źródeł energii na przykładzie ogrzewania domu jednorodzinnego ... 180
cytuj : Milwicz Roman, Jerzy Pasławski, Krzysztof Dębiński. 2016. „Elastyczność przy doborze źródeł energii na przykładzie ogrzewania domu jednorodzinnego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 180-181 DOI 10.15199/33.2016.06.79.
M. MusiałPotencjalne przyczyny wczesnego zarysowania stropu budynku biurowego ... 182
cytuj : Musiał Michał. 2016. „Potencjalne przyczyny wczesnego zarysowania stropu budynku biurowego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 182-183 DOI 10.15199/33.2016.06.80.
E. Plebankiewicz, E. MiteraŹródła marnotrawstwa na budowie ... 184
cytuj : Plebankiewicz Edyta, Ewelina Mitera. 2016. „Źródła marnotrawstwa na budowie”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 184-185 DOI 10.15199/33.2016.06.81.
W. Rędowicz, S. KosteckiRozwiązania konstrukcyjne odbojnic w komorach śluz żeglugowych ... 186
cytuj : Rędowicz Wojciech, Stanisław Kostecki . 2016. „Rozwiązania konstrukcyjne odbojnic w komorach śluz żeglugowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 186-190 DOI 10.15199/33.2016.06.82.
B. Winiecka-Kowalczyk, P. Nowotarski, R. Milwicz, N. WojciukWpływ awarii maszyn na montaż stolarki aluminiowej w systemie Just-in-Time ... 188
cytuj : Winiecka-Kowalczyk Blanka, Piotr Nowotarski, Roman Milwicz, Natalia Wojciuk . 2016. „Wpływ awarii maszyn na montaż stolarki aluminiowej w systemie Just-in-Time”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 188-190 DOI 10.15199/33.2016.06.83.
M. Wyjadłowski, J. Kozubal, T. JanuszBadania doświadczalne sił w rozporach głębokiego wykopu ... 191
cytuj : Wyjadłowski Marek, Janusz Kozubal, Tomasz Janusz . 2016. „Badania doświadczalne sił w rozporach głębokiego wykopu”. Materiały Budowlane 526 (6): str.191-193 DOI 10.15199/33.2016.06.84.
Jubileusz 90-lecia urodzin prof. dra inż. Kazimierza Czaplińskiego ... 194

TEMAT WYDANIA – Dachy

B. FranckeWybrane elementy problematyki trwałości pokryć dachowych wykonywanych z dachówek ceramicznych i cementowych ... 195
cytuj : Francke Barbara . 2016. „Wybrane elementy problematyki trwałości pokryć dachowych wykonywanych z dachówek ceramicznych i cementowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 195-196 DOI 10.15199/33.2016.06.85.
System Austrotherm DPS. Termoizolacja dachów płaskich wraz ze spadkiem ... 197
Płyty dachowe ROCKWOOL – sprawdzone rozwiązania izolacji płaskich dachów ... 198
B. Francke, I. Komosa, A. WasilewskaTrwałość przekryć dachowych i tarasowych wykonywanych w odwróconym układzie warstw ... 200
cytuj : Francke Barbara, Iwona Komosa, Aldona Wasilewska . 2016. „Trwałość przekryć dachowych i tarasowych wykonywanych w odwróconym układzie warstw”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 200 DOI 10.15199/33.2016.06.86.

Velux (reklama)

Odporność membran wstępnego krycia na wysoką temperaturę ... 202
K. PatokaNiewykorzystane orzecznictwo techniczne ... 203
cytuj : Patoka Krzysztof. 2016. „Niewykorzystane orzecznictwo techniczne”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 203-204 DOI 10.15199/33.2016.06.87.

Crossin (reklama)

Membrany dachowe w systemie Koramic ... 206
I. Cała, A. JóźwikRuszty i powłoki siatkowe w przekryciach dachowych z drewna klejonego ... 208
cytuj : Cała Ireneusz, Anna Jóźwik. 2016. „Ruszty i powłoki siatkowe w przekryciach dachowych z drewna klejonego”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 208-211 DOI 10.15199/33.2016.06.88.
S. Karczmarczyk, R. Paruch, S. Kańka, T. TraczBadania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych ... 212
cytuj : Karczmarczyk Stanisław, Roman Paruch, Stanisław Kańka, Tomasz Tracz. 2016. „Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 212-214 DOI 10.15199/33.2016.06.89.

Wydawnictwo Sigma-not (reklama)

A. PiekarczukNowoczesne zadaszenia łukowe w budownictwie użyteczności publicznej ... 216
cytuj : Piekarczuk Artur. 2016. „Nowoczesne zadaszenia łukowe w budownictwie użyteczności publicznej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 216-217 DOI 10.15199/33.2016.06.90.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Głowacz, S. WallStan europejskich prac normalizacyjnych i pre-normalizacyjnych dotyczących wyrobów budowlanych ... 218
cytuj : Głowacz Małgorzata, Sebastian Wall. 2016. „Stan europejskich prac normalizacyjnych i pre-normalizacyjnych dotyczących wyrobów budowlanych”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 218-220 DOI 10.15199/33.2016.06.91.

ZCB Owczary (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Łaskawiec, T. RybarczykSkurcz betonu komórkowego w teorii i praktyce inżynierskiej ... 222
cytuj : Łaskawiec Katarzyna, Tomasz Rybarczyk. 2016. „Skurcz betonu komórkowego – w teorii i praktyce inżynierskiej”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 222-223 DOI 10.15199/33.2016.06.92.

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

R. Jasiński Modele nośności granicznej ścian ścinanych – weryfikacja eksperymentalna ... 224
cytuj : Jasiński Radosław. 2016. „Modele nośności granicznej ścian ścinanych – weryfikacja eksperymentalna”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 224-228 DOI 10.15199/33.2016.06.93.

PRAKTYKA BUDOWLANA

G. Śmiertka Czy nasiąkliwość może być parametrem decydującym o jakości prefabrykatów betonowej galanterii drogowej? ... 229
cytuj : Śmiertka Grzegorz. 2016. „Czy nasiąkliwość może być parametrem decydującym o jakości prefabrykatów betonowej galanterii drogowej?”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 229-231 10.15199/33.2016.06.94.

Canstol (reklama)

L. Czarnecki, M. MarciniakBeton towarowy, to dobry beton ... 232
G. Bajorek, M. GruszczyńskiKonieczność doświadczalnej weryfikacji mrozoodporności betonu ... 234

cytuj : Bajorek Grzegorz, Maciej Gruszczyński . 2016. „Konieczność doświadczalnej weryfikacji mrozoodporności betonu”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 234 DOI 10.15199/33.2016.06.95.

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w kwietniu 2016 roku ... 235
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „Produkcja materiałów budowlanych w kwietniu 2016 roku”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 235-237 DOI 10.15199/33.2016.06.96.
J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2016 roku ... 238
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2016 roku ”. Materiały Budowlane 526 (6): str. 238-239 DOI 10.15199/33.2016.06.97.
D. Kostrzewska-MatyniaSrebrny jubileusz Atlasa ... 240

JRS (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w kwietniu 2016 roku ... 241
D. Kostrzewska-Matynia Stan i perspektywy przemysłu cementowego w Polsce ... 242
Miliony Polaków kupią materiały budowlane ... 244

Viatop (reklama)

K. WiśniewskaWyniki w I kwartale i plany na 2016 r. Grupy Pfleiderer ... 245

KONFERENCJE

D. MatyniaStowarzyszenie Producentów Betonów ponownie popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Rzeszowskiej ... 246
Forum TERMOMODERNIZACJA 2016 ... 248

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 249

 Prenumerata dla uczelni wyższych ... 250

Prenumerata dla szkół średnich ... 252

PSB (reklama)

Solbet (reklama)