logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 03/2016

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
8 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Fakro (reklama) 

ZCB Owczary (reklama)

 

TEMAT WYDANIA – Hydroizolacje i osuszanie obiektów

A. Kaliszuk-WieteckaPrzegląd materiałów do wykonywania izolacji wodochronnych ... 2
cytuj : Agnieszka Kaliszuk-Witecka. 2016. „Przegląd materiałów do wykonywania izolacji wodochronnych”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 2-3 DOI 10.15199/33.2016.03.01.
Z. Matkowski, A. Kowalski Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji na przykładzie niecki basenowej ... 4
cytuj : Matkowski Zygmunt, Adam Kowalski. 2016. „Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji na przykładzie niecki basenowej”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 4-6 DOI 10.15199/33.2016.03.02.

Swisspor (reklama)

WEBAC – Profesjonalizm i nowoczesność w uszczelnianiu budowli ... 8
R. Wójcik, A. Skotnicka-Siepsiak, P. KosińskiWpływ wentylacji na wilgotność hali basenowej – eksperymentalna weryfikacja modelu numerycznego ... 9
cytuj : Wójcik Robert, Aldona Skotnicka-Siepsiak, Piotr Kosiński. 2016. „Wpływ wentylacji na wilgotność hali basenowej – eksperymentalna weryfikacja modelu numerycznego”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 9-12 DOI 10.15199/33.2016.03.03.
J. GasewiczNowe technologie firmy Remmers do hydroizolacji wewnętrznych i zewnętrznych ... 13
A. Kaliszuk-WieteckaZasady poprawnego projektowania i wykonania izolacji wodochronnych ... 14
cytuj : Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2016. „Zasady poprawnego projektowania i wykonania izolacji wodochronnych”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 14-15 DOI 10.15199/33.2016.03.04.
B. FranckeSposoby odprowadzenia wody z posadzek garaży podziemnych wykonanych w konstrukcji „białej wanny” ... 16
cytuj : Francke Barbara. 2016. „Sposoby odprowadzenia wody z posadzek garaży podziemnych wykonanych w konstrukcji „białej wanny””. Materiały Budowlane 523 (3): str. 16 DOI 10.15199/33.2016.03.05.
Europejska Ocena Techniczna dla gontów bitumicznych firmy IZOHAN ... 17
J. KaryśNieinwazyjne osuszanie ścian piwnicznych w zawilgoconych obiektach budowlanych ... 18
cytuj : Karyś Jerzy. 2016. „Nieinwazyjne osuszanie ścian piwnicznych w zawilgoconych obiektach budowlanych”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 18-21 DOI 10.15199/33.2016.03.06.
J. WiktorekAktualizacja zmian norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów hydroizolacyjnych, uszczelniających i barier geosyntetycznych ... 22
cytuj : Wiktorek Jolanta. 2016. „Aktualizacja zmian norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów hydroizolacyjnych, uszczelniających i barier geosyntetycznych”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 22-24 DOI 10.15199/33.2016.03.07.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE

M. Lelusz, N. Stankiewicz Potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu ... 25
cytuj : Stankiewicz Natalia, Małgorzata Lelusz. 2016. „Potencjalne zastosowanie nanotechnologii w technologii betonu”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 25-28 DOI 10.15199/33.2016.03.08.
T. Koźlecki, K. Jaros-KoźleckaNanocząstki srebra w materiałach budowlanych ... 29

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

A. Hoła, M. CzarnotaPoprawa izolacyjności termicznej ścian zabytkowego budynku o konstrukcji szachulcowej ... 30
cytuj : Hoła Anna, Martyna Czarnota. 2016. „Poprawa izolacyjności termicznej ścian zabytkowego budynku o konstrukcji szachulcowej”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 30-32 DOI 10.15199/33.2016.03.09.
D. KaczorekWpływ rodzaju wylewki na efektywność działania ogrzewania podłogowego ... 33
cytuj : Kaczorek Dobrosława. 2016. „Wpływ rodzaju wylewki na efektywność działania ogrzewania podłogowego”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 33-35 DOI 10.15199/33.2016.03.10.

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

K. Łaskawiec, E. Górecka, L. Misiewicz Kształtowanie przewodności cieplnej betonu komórkowego w zależności od stopnia zawilgocenia ... 36
cytuj : Łaskawiec Katarzyna, Ewelina Górecka, Lech Misiewicz. 2016. „Kształtowanie przewodności cieplnej betonu komórkowego w zależności od stopnia zawilgocenia”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 36-38 DOI 10.15199/33.2016.03.11.

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Piasecki Przegląd aktualnych prac normalizacyjnych dotyczących zrównoważonego budownictwa ... 39
cytuj : Piasecki Michał. 2016. „Przegląd aktualnych prac normalizacyjnych dotyczących zrównoważonego budownictwa”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 39-41 DOI 10.15199/33.2016.03.12.

PODSTAWY NAUKOWE BUDOWNICTWA

A. M. Vaysburd, B. Bissonnette, A. Garbacz, L. CourardSpecifying Concrete Repair Materials ... 42
cytuj : Vaysburd Alexander M., Benoit Bissonnette, Andrzej Garbacz, Luc Courard. 2016. „Specifying Concrete Repair Materials”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 42-45 DOI 10.15199/33.2016.03.13.
P. Falaciński, W. Hejko, M. JakubowiczPopiół lotny z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatek do zawiesin twardniejących ... 46
cytuj : Falaciński Paweł, Weronika Hejko, Michał Jakubowicz. 2016. „Popiół lotny z termicznej utylizacji komunalnych osadów ściekowych jako dodatek do zawiesin twardniejących”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 46-49 DOI 10.15199/33.2016.03.14.
B. Sadowska-Buraczewska Wpływ betonu z kruszywem z recyklingu na odkształcenia betonu i ugięcia elementów zginanych ... 50
cytuj : Sadowska-Buraczewska Barbara. 2016. „Wpływ betonu z kruszywem z recyklingu na odkształcenia betonu i ugięcia elementów zginanych”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 50-51 DOI 10.15199/33.2016.03.15.

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Kaczmarek, M. Wesołowska Czas wysychania ścian jednowarstwowych z wilgoci technologicznej ... 52
cytuj : Kaczmarek Anna, Maria Wesołowska. 2016. „Czas wysychania ścian jednowarstwowych z wilgoci technologicznej”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 52-53 DOI 10.15199/33.2016.03.16.
D. Bajno, A. Rawska-Skotniczny Bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie awarii konstrukcji stalowej masztu antenowego ... 54
cytuj : Bajno Dariusz, Anna Rawska-Skotniczny. 2016. „Bezpieczeństwo konstrukcji na przykładzie awarii konstrukcji stalowej masztu antenowego”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 54-55 DOI 10.15199/33.2016.03.17.
J. Zamorowski, B. Kowolik Bezpieczeństwo w procesach projektowania, wykonywania i użytkowania ruchomych podestów ... 56
cytuj : Zamorowski Jan, Bernard Kowolik. 2016. „Bezpieczeństwo w procesach projektowania, wykonywania i użytkowania ruchomych podestów”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 56-57 DOI 10.15199/33.2016.03.18.

BIM W BUDOWNICTWIE

M. Skorupski, M. Mikulewicz Building Information Modelling w Polsce – szanse i wyzwania ... 58
cytuj : Skorupski Michał, Marcin Mikulewicz. 2016. „ Building Information Modelling w Polsce – szanse i wyzwania”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 58-59 DOI 10.15199/33.2016.03.19.
J. Janota-BzowskiBIM w praktyce ... 59
cytuj : Janota-Bzowski Jacek. 2016. „BIM w praktyce”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 59-60 DOI 10.15199/33.2016.03.20.

XXV Kongres Techników Polskich (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

Pekabex umacnia pozycję lidera na polskim rynku nowoczesnych prefabrykatów betonowych – rozmowa z Przemysławem Borkiem, wiceprezesem zarządu Pekabex S.A., prezesem zarządu Pekabex Bet S.A. ... 62
M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2016 roku ... 64
cytuj : Kowalska Małgorzata. 2016. „ Produkcja materiałów budowlanych w styczniu 2016 roku”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 64-65 DOI 10.15199/33.2016.03.21.

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2016 roku ... 66
cytuj : Kobylarz Janusz. 2016. „Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2016 roku”. Materiały Budowlane 523 (3): str. 66-67 DOI 10.15199/33.2016.03.22.
M. Mysior-SyczukCeny materiałów budowlanych w styczniu 2016 roku ... 67

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 68

KONFERENCJE

Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych ... 69

Denkmal (reklama)

E. Kowałko25. jubileuszowa BUDMA ... 70
L. CzubowiczLaureaci konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2015 ... 73

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) (reklama)

icopal (reklama)