logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

NUMER 10/2015

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
6 punktów za publikacje w miesięczniku "Materiały Budowlane" 

( www.mnisw.gov.pl ).

Vistal (reklama)

Hyundai (reklama) ... 3

XXXI ogólnopolskie WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI ... 4

Drutex (reklama) ... 5

70 LAT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

J. Hoła, E. Stilger-Szydło, J. Bień, A. Batog, P. BerkowskiHistoria Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej ... 6, DOI: 10.15199/33.2015.10.01
R. Antonowicz, A. KlimekPrzebudowa budynku PWST we Wrocławiu ... 12, DOI: 10.15199/33.2015.10.02
A. BiegusAnaliza wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic w dachach bezpłatwiowych ... 14, DOI: 10.15199/33.2015.10.03
S. Czarnecki, Ł. SadowskiWykorzystanie skanera laserowego 3D do oceny wpływu śrutowania na morfologię powierzchni betonowej ... 17, DOI: 10.15199/33.2015.10.04
G. Dmochowski, P. BerkowskiStan techniczny nietypowych prefabrykowanych elementów osłonowych i balustrad balkonowych budynku mieszkalno-usługowego ... 20, DOI: 10.15199/33.2015.10.05
J. Jasieńko, Ł. BednarzMonitoring geometryczny obiektów zabytkowych ... 23, DOI: 10.15199/33.2015.10.06
T. Gorzelańczyk, K. SchabowiczBadania płyt włóknisto-cementowych zawierających materiały z recyklingu ... 27, DOI: 10.15199/33.2015.10.07
P. HawryszkówBadania sił naciągu cięgien systemów podwieszeń mostów z wykorzystaniem metod dynamicznych ... 30, DOI: 10.15199/33.2015.10.08
A. Hoła, K. SchabowiczBłędy wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w nowych budynkach ... 33, DOI: 10.15199/33.2015.10.09
T. Kamiński, J. BieńObciążenie próbne kolejowego mostu małej rozpiętości – badania i analizy ... 36, DOI: 10.15199/33.2015.10.10
A. KlimekPrzebudowa stacji badawczej na terenie zakładu produkcji wody ... 39, DOI: 10.15199/33.2015.10.11
S. Kostecki, J. Gierczak, J. MachajskiOcena zagrożenia korozyjnego i przedłużenie żywotności wrót wspornych śluzy żeglugowej w Brzegu Dolnym ... 41, DOI: 10.15199/33.2015.10.12
M. KsiążekZastosowanie w budownictwie kompozytów cementowych impregnowanych odpadem spolimeryzowanej siarki ... 44, DOI: 10.15199/33.2015.10.13
M. Kużawa, J. BieńOcena nośności granicznej przy ścinaniu mostowych dźwigarów blachownicowych z uwzględnieniem deformacji ...  48, DOI: 10.15199/33.2015.10.14
Cz. Machelski, M. WrzesińskiWzmacnianie elementów konstrukcji stalowych z wykorzystaniem taśm CFRP ... 51, DOI: 10.15199/33.2015.10.15
P. MackiewiczParametry materiałowe mieszanek mineralno-asfaltowych w badaniu statycznym i dynamicznym ... 54, DOI: 10.15199/33.2015.10.16
K. Marszałek, J. BorońOchrona przegród budowlanych przed rozwojem pleśni ... 58, DOI: 10.15199/33.2015.10.17
M. MusiałBezpośrednia metoda uproszczona sprawdzania ugięć belek o przekroju prostokątnym oraz płyt żelbetowych ... 61, DOI: 10.15199/33.2015.10.18
H. Nowak, Ł. Nowak, P. NoszczykNieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej ... 63, DOI: 10.15199/33.2015.10.19
H. Nowak, Ł. Nowak, E. ŚliwińskaWpływ systemów pasywnej kontroli zysków słonecznych na bilans energetyczny budynków oraz komfort cieplny i wizualny użytkowników ... 66, DOI: 10.15199/33.2015.10.20
M. Podolski, B. Podolski, T. BartosikRemont zdegradowanych i zagrożonych awarią żelbetowych słupów o znacznych przekrojach ... 69, DOI: 10.15199/33.2015.10.21
J. Rabiega, M. Hildebrand, M. Kużawa, M. WrzesińskiOcena stanu technicznego dużych mostów stalowych na podstawie przeglądów szczegółowych ... 73, DOI: 10.15199/33.2015.10.22
J. Rabiega, G. Lesiuk, P. WątrobaBadania wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych z materiałów kompozytowych stosowanych na pomosty mostowe .. 76, DOI: 10.15199/33.2015.10.23
E. Sawicki, M. WyjadłowskiObliczenia numeryczne 3D i analityczne szczelności zamka stalowej ścianki szczelnej ... 78, DOI: 10.15199/33.2015.10.24
A. RogożaUgięcia belek i odkształcenia stali zbrojeniowej w zarysowanych, zginanych elementach żelbetowych ... 82, DOI: 10.15199/33.2015.10.25
K. Schabowicz, K. WróblewskiSłabe miejsca izolacji przeciw wodnej płyty dennej ... 84, DOI: 10.15199/33.2015.10.26
T. StachońWpływ lokalizacji przyłożonego obciążenia na rozkład sił wewnętrznych w belce żelbetowej ze wspornikami krawędziowymi i o zredukowanej wysokości strefy przypodporowej ... 86, DOI: 10.15199/33.2015.10.27
T. Trapko, D. Urbańska, T. KowalikWyzwania we wzmacnianiu elementów betonowych ... 89, DOI: 10.15199/33.2015.10.28

TEMAT WYDANIA – Spoiwa mineralne

A. Król, J. KuterasińskaWłaściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEM II/C i CEM VI ... 92, DOI: 10.15199/33.2015.10.29
Z. Giergiczny, K. Synowiec, M. BatogCement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA – właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie ... 96
Recepta na polepszenie właściwości zapraw ... 100, DOI: 10.15199/33.2015.10.30
A. Garbacik, Z. Giergiczny, A. Golda, D. Dziuk, M. OstrowskiCementy napowietrzające beton ... 102, DOI: 10.15199/33.2015.10.31

TEMAT WYDANIA – Dodatki i domieszki do betonów

P. ŁukowskiRola domieszek we współczesnej technologii betonu ... 106, DOI: 10.15199/33.2015.10.32

Chryso (reklama) ... 109

Z. Giergiczny, K. Synowiec, M. BatogStosowanie dodatków typu II w składzie betonu wg normy PN-EN 206:2014 ... 110, DOI: 10.15199/33.2015.10.33
M. OstrowskiKlasyfikacja popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S ... 112, DOI: 10.15199/33.2015.10.34

JRS (reklama) ... 115

L. Courard, V. Parmentier, F. MichelCarbonated concrete blocks for CO2 captation ... 116, DOI: 10.15199/33.2015.10.35

MŁODZI NAUKOWCY DLA GOSPODARKI

G. Górecki, A. Banasiak, M. Łęcki, M. SteglińskiZastosowanie rurek ciepła w budownictwie ... 119, DOI: 10.15199/33.2015.10.36

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

P. Konca, A. Zawadowska, M. KoniorczykWłaściwości mechaniczne warstwy zbrojonej BSO wykonanej z siatki pancernej ... 122, DOI: 10.15199/33.2015.10.37

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. Matysek Wytrzymałość na ściskanie murów w istniejących budynkach – ocena na podstawie badań próbek rdzeniowych ... 124, DOI: 10.15199/33.2015.10.38
J. GasewiczMulti-Baudicht 2K – hydroizolacja hybrydowa firmy Remmers ... 127
D. Barnat-Hunek, P. Smarzewski Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu ... 128, DOI: 10.15199/33.2015.10.39
Przeglądarka kosztorysów na urządzenia mobilne firmy AthenaSoft ... 131

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO


Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 132

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2015 roku ... 133, DOI: 10.15199/33.2015.10.40
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2015 roku ... 136, DOI: 10.15199/33.2015.10.41

Stalprodukt (reklama) ... 137

Bardzo ważny rok dla H+H Polska – rozmowa z Piotrem Daukszą, prezesem zarządu H+H Polska Sp. z o.o ... 138
Dobre wyniki finansowe Grupy VISTAL w pierwszym półroczu 2015 roku ... 140

Viatop (reklama) ... 141

Ceny materiałów budowlanych w sierpniu 2015 roku ... 141

Prenumerata dla uczelni wyższych … 142
Prenumerata dla szkół średnich … 144

BASF (reklama)
ICOPAL (reklama)