logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Wojciech Kulig Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.02.14

W artykule przedstawiono analizę porównawczą stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z dachem pływającym zgodnie z PN-EN 1993-4-2, PN-EN 14015, wycofaną PN-B-03210 oraz normą amerykańską API Standard 650.Analizie poddano zbiornik o pojemności 30 000m3 i wymiarach d = 50 m oraz h = 18 m. Obliczanie pierścienia wiatrowego wg PN-EN 1993-4-2 jest bardzo skomplikowane i pracochłonne w porównaniu z pozostałymi normami. PN-EN 1993-4-2 zawiera dużo odwołań do PN-EN 1993-4-1 oraz PN-EN 1993-1-6. Podobne wnioski wynikają z porównania metod obliczania pierścieni pośrednich. Procedura PN-EN 1993-4-2 prowadzi do konieczności stosowania aż czterech pierścieni pośrednich, podczas gdy w pozostałych normach wystarcza jeden. Wyniki niektórych obliczeń są nieprawidłowe.

Słowa kluczowe: zbiornik stalowy, stateczność płaszcza, pier- ścień wiatrowy, pierścień pośredni

* * *

Comparative analysis of stability check of open steel tank according to various codes

Comparison of design procedures for checking stability of steel open tank wall according to PN-EN 1993-4-2, PN-EN 14015, withdrew PN-B-03210, and US specification API Standard 650 has been presented in the paper. Steel tank of capacity 30 000 m3 and dimensions d = 50 m i h = 18 m has been analysed. Design procedure in PN-EN 1993-4-2 for primary ring checking is very complicated and time consuming in comparison to other codes. There are many references in this code to PN-EN 1993-4-1 and PN-EN 1993-1-6. Similar conclusions can be drawn from comparison of secondary ring design procedures. According to 1993-4-2 there is a need to apply four secondary rings, while in other codes only one. Results of few calculations are not proper due to wrong equations.

Keywords: steel tank, stability of wall, primary ring, secondary ring

Literatura

[1] API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage. 2007. Washington D. C. American Petroleum Institute.
[2] Kulig Wojciech. 2016. Projekt zbiornika stalowego o pojemności 30 000 m3. Praca dyplomowa magisterska. Rzeszów. Politechnika Rzeszowska.
[3] PN-B-03210 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie.
[4] PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
[5] PN-EN 1993-4-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.
[6] PN-EN 1993-4-2 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.
[7] PN-EN 14015 Specyfikacja dotycząca projektowania i wytwarzania na miejscu zbiorników pionowych, o przekroju kołowym, z dnem płaskim, naziemnych, stalowych spawanych, na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej.
[8] Ziółko Jerzy. 1970. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Warszawa. Arkady

Otrzymano: 04.01.2016 r

 Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2017, str. 54-56 (spis treści >>)