logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SOLBET (reklama)
Okładka II - EPSTAL (reklama)
Okładka III - SOLBET Stalowa Wola (reklama)
Okładka IV - Wienerberger (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

P. Palacz, M. Major – Wstępna analiza numeryczna sztywności niestandardowych połączeń montażowych stalowych belek dwuteowych / Preliminary numerical analysis of the stiffness of non-standard assembly connections of steel I-beams ... 1-9
cytuj/citation: Przemysław Palacz, Maciej Major. 2024. Wstępna analiza numeryczna sztywności niestandardowych połączeń montażowych stalowych belek dwuteowych. Materiały Budowlane 620 (4): 1-9. DOI: 10.15199/33.2024.04.01

D. Gacki, K. Słowiński – Naprawa wewnętrznego płaszcza stalowego zbiornika podziemnego na paliwo płynne laminatem poliestrowo-szklanym / Repair of the internal steel shell of an underground liquid fuel tank with a polyester-glass laminate ... 10-14
cytuj/citation: Dawid Gacki, Kamil Słowiński. 2024. Naprawa wewnętrznego płaszcza stalowego zbiornika podziemnego na paliwo płynne laminatem poliestrowo-szklanym. Materiały Budowlane 620 (4): 10-14. DOI: 10.15199/33.2024.04.02

D. Kaczorek, M. Basińska – Wpływ działania wentylacji w połączeniu z materiałami buforującymi wilgoć na wybrane parametry komfortu środowiskowego w żłobku / The impact of ventilation combining with moisture-buffering materials on selected parameters of environmental comfort in a nursery ... 15-19
cytuj/citation: Dobrosława Kaczorek, Małgorzata Basińska. 2024. Wpływ działania wentylacji w połączeniu z materiałami buforującymi wilgoć na wybrane parametry komfortu środowiskowego w żłobku. Materiały Budowlane 620 (4): 15-19. DOI: 10.15199/33.2024.04.03

K. Koszewski, M. Strzała – Formalne i technologiczne aspekty architektury wytwarzanej addytywnie w świetle parametrów geometrycznych wybranych obiektów / Formal and technological aspects of additively manufactured architecture in the light of geometric parameters of selected objects ... 20-26
cytuj/citation: Krzysztof Koszewski, Marcin Strzała. 2024. Formalne i technologiczne aspekty architektury wytwarzanej addytywnie w świetle parametrów geometrycznych wybranych obiektów. Materiały Budowlane 620 (4): 20-26. DOI: 10.15199/33.2024.04.04

A. Dobrzyńska-Jarosz – Wykorzystanie współczesnych metod inwentaryzacji do wykonywania dokumentacji remontu i konserwacji obiektów zabytkowych na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy / Use of contemporary building survey methods in documenting the renovation and conservation of heritage buildings on the example of the Church of Peace in Swidnica ... 27-31
cytuj/citation: Agnieszka Dobrzyńska-Jarosz. 2024. Wykorzystanie współczesnych metod inwentaryzacji do wykonywania dokumentacji remontu i konserwacji obiektów zabytkowych na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy. Materiały Budowlane 620 (4): 27-31. DOI: 10.15199/33.2024.04.05

Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne – TEMAT WYDANIA

D. Szczech, R. Kotynia – Badania na ścinanie belek zbrojonych podłużnie i poprzecznie prętami FRP / Shear tests of beams reinforced longitudinally and transversely with FRP bars ... 32-36
cytuj/citation: Damian Szczech, Renata Kotynia. 2024. Badania na ścinanie belek zbrojonych podłużnie i poprzecznie prętami FRP. Materiały Budowlane 620 (4): 32-36. DOI: 10.15199/33.2024.04.06

Porotherm Klima+, innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa (artykuł sponsorowany) ... 37

J. Strzałkowski, A. Stolarska, T. StelmaszczykWpływ mostków termicznych oraz zawilgocenia ściany zewnętrznej na przenikanie ciepła ... 39

ARBOCEL P (reklama)

BETARD (reklama)

SYSTEM ŚNIADOWO – budownictwo ekologiczne i ekonomiczne (artykuł sponsorowany) ... 45

SOLBET LUBARTÓW (reklama)

R. Jasiński, T. GąsiorowskiMorfologia zarysowań skrępowanych obwodowo ścian z otworami ścinanych poziomo ... 48

CANASTOL (reklama)

Prefabet (reklama)

Dźwiękochłonne właściwości wełny skalnej PETRALANA (artykuł sponsorowany) ... 53

P. Fudalej, K. Łaskawiec, M. WieczorekWłaściwości użytkowe ważne w kontekście projektowania murów ... 54

ARBOCEL (reklama)

P. DeryłoAkustyka stropów sprężonych Rector (artykuł sponsorowany) ...  58

Ł. Drobiec, R. NiemiecWpływ wymiarów próbek i kierunku obciążania na parametry wytrzymałościowe betonu komórkowego ... 59

D. Warych-Mitas, A. Włoszczyńska-LewińskaInnowacyjny system szklanych drzwi uchylnych (artykuł sponsorowany) ... 61

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

T. RybarczykKotwienie i mocowanie w betonie komórkowym ... 63

Wywiad z Józefem M. Kostrzewskim, Dyrektorem Biura SPB - Zbliża się konferencja „SPB 2024” organizowana w roku jubileuszu trzydziestolecia Stowarzyszenia Producentów Betonów ... 65

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

K. AdamczykPrefabrykacja belek do budownictwa mostowego ... 67

I. Siemińska, A. SzulcLekki, ognio- i wodoodporny materiał płytowy na bazie włókien drzewnych (artykuł sponsorowany) ... 69

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaNajczęściej popełniane błędy w dachach pochyłych dotyczą okapów ... 72

IMBUD (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

Wł. Ryżyński, Ł. MotulewiczO ponownym zastosowaniu dachówki ceramicznej z obiektów historycznych ... 76

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

I. Duszyńska, T. Krykowski, G. Gremza, P. Stefanek, J. BzówkaZastosowanie MES do oceny degradacji rur stalowych ... 82

M. Grygierek, M. WróblewskaWykorzystanie współczesnych technologii pomiarowych w doświadczalnych badaniach terenowych ... 86

SODASIL (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2024 roku ... 91

ARBOCEL (reklama)

M. Walczak-GomułaJaki będzie 2024 rok dla polskiego budownictwa? ... 93

AVASIL (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w lutym 2024 roku ... 96

THIXAN (reklama)

M. ZiachZawody budowlane na rynku pracy ... 97

KONFERENCJE

Konferencja „Zakobuilding 2024” przeszła do historii ... 101

K. WłodarczykV konferencja „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia” .. 103

IBERSIL/EBROSIL (reklama)