logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Badania statystyczne GUS prowadzone w cyklu miesięcznym w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały budowlane wykazały, że produkcja wytworzona w ciągu 12 miesięcy 2023 r. była mniejsza od notowanej w 2022 r. aż w 42 grupach wyrobów spośród 45 obserowanych, a tylko w 3 grupach osiągnęła poziom wyższy niż przed rokiem. 

Materiały Budowlane 2/2024, strona 91-93 (spis treści >>)