logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Emilia Roguska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Technologia oraz zakres stosowania kotew iniekcyjnych rozwija się bardzo dynamicznie. Kotwy, wykonywane zarówno w gruntach, jak i skałach, są skutecznymi często stosowanym rozwiązaniem w sytuacjach, gdzie potrzebne jest zapewnienie stateczności oraz przeniesienie obciążeń z konstrukcji inżynierskich na grunt. Praca kotew iniekcyjnych jest zagadnieniem złożonym. Istnieje wiele norm, wytycznych i standardów opisujących zasady projektowania oraz wykonywania kotew. Dodatkowo, ich nośność, podobnie jak każdej innej konstrukcji współpracującej z gruntem, obarczona jest bardzo dużym ryzykiem wynikającym przede wszystkim ze zmienności parametrów ośrodka, w którym się znajdują. Projektowanie i wykonawstwo kotew iniekcyjnych bazuje zatem w bardzo dużym stopniu na doświadczeniach, jakie zostały zebrane przy zrealizowanych już projektach. W artykule usystematyzowano zagadnienia dotyczące kotew iniekcyjnych w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy oraz praktyki inżynierskiej. 

Literatura
[1] EN 1537:1999 Wykonawstwo specjalistycznych robót geotechnicznych – Kotwy gruntowe.
[2] EN-ISO 22477-5:2018-10 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych – Część 5: Badanie kotew iniekcyjnych.
[3] Volcke JP. Ground Anchors-TA 2020. Diss. French Committee on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2021.
[4] Barley AD,Windsor CR. Recent advances in ground anchor and ground reinforcement technology with reference to the development of the art, in ISRM international symposium, ISRM, 2000, p. ISRM-IS.
[5] Littlejohn GS. Design estimation of the ultimate load-holding capacity of ground anchors, Ground Engineering. 1980; 13(8): 1980.
[6] Ostermayer H, Scheele F. Research on ground anchors in non-cohesive soils. Revue Française de Géotechnique. 1978; 3: 92 – 97.
[7] Jo BH, Shin GB, Chung CK. Load transfer behavior and interference effect of load distributive compression anchor in residual soil.Acta Geotech. 2023; pp. 1–18.
[8] Shin GB, Jo BH, Kim SR, Baek SH, Chung CK. Numerical simulation of load distributive compression anchor installed in weathered rock layer. Acta Geotech. 2022; 17(9): 4173 – 4190.
[9] BustamanteM, Doix B. Une méthode pour le calcul des tirants et des micropieux injectés. Bull Liaison Lab Ponts Chauss. 1985; no. 140.
[10] Recommendations for prestressed rock and soil anchors. Post-Tensioning Institute, 1996.
[11] Bruce DA. The stabilization of concrete dams by post-tensioned rock anchors: the state of American practice, in Ground anchorages and anchored structures: Proceedings of the international conference organized by the Institution of Civil Engineers and held in London, UK, on 20–21 March 1997, Thomas Telford Publishing, 1997, pp. 508–521.
[12] Grindheim B, Li CC, Høien AH. Full-scale pullout tests of rock anchors in a limestone quarry focusing on bond failure at the anchor-grout and grout-rock interfaces, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2023; DOI: 10.1016/J. JRMGE. 2023.04.002.
[13] Cheng S, Ye Y, Zeng Y, Gao R, Qin X. Numerical investigation on the debonding of cement anchorage in clay rocks based on a hybrid FEM/DEM model, Comput Geotech. 2023; DOI: 10.1016/J. COMPGEO. 2023.105276.

Materiały Budowlane 2/2024, strona 61-65 (spis treści >>)