logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Domestically produced spun concrete power poles after more than 30 years of exploitation

dr inż. Jarosław Michałek, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0002-4242-9054
dr inż. Aleksy Łodo

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2024.02.06
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule przedstawiono stan techniczny elektroenergetycznych żerdzi z betonu wirowanego po ponad trzydziestoletniej eksploatacji. Słupy te są jednymi z pierwszych wytworzonych w Polsce w technologii betonu wirowanego na laboratoryjnej linii produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Politechniki Wrocławskiej. Na fotografiach przedstawiono istniejące uszkodzenia żerdzi, omówiono je oraz wskazano potencjalne przyczyny.
Słowa kluczowe: beton wirowany; słupy elektroenergetyczne; trwałość konstrukcji.

Abstract. The paper presents the technical condition of spun concrete power poles aftermore than thirty years of exploitation. The poles in question are among the first ones manufactured in Poland using the spun concrete technology on a laboratory production line located at theWroclaw University of Science and Technology. Existing damages to the poles, which are shown in photographs, are discussed and their potential causes are indicated.
Keywords: spun concrete; electricity poles; durability of structures.

Literatura
[1] Łodo A. Historia uruchomienia krajowej produkcji strunobetonowych żerdzi wirowanych. Przegląd Budowlany. 2011; 6: 29 ÷ 34.
[2] Foerster M. Die Fabrikanlage zur Herstellung Stahlbewehrter Schleudermaste der Akt.- Ges. Dyckerhoff und Widmann zu Cossebaude bei Dresden. Berlin. Armierter Beton, Monatsschrift für Theorie und Praxis des Gesamten Betonbaues. FünfterJahrgang, Januar 1912: 26 – 29.
[3] Foerster M. Neues von den Eisenbeton – Schleudermaste. Berlin. Armierter Beton, Monatsschrift für Theorie und Praxis des Gesamten Betonbaues. Neunter Jahrgang. 1916: 214 – 218.
[4] Kliukas R, Jaras A, Lukoševičienė O. Reinforced Spun Concrete Poles – Case Study of Using Chemical Admixtures. Materials. 2020; DOI: 10.3390/ma13020302.
[5] Dilger WH. Improved concrete poles – part 1; Canadian ElectricalAssociation, Montreal 1980.
[6] Dilger WH, Ghali A. Improved technology for spun-cast concrete poles; Canadian Electrical Association, Montreal 1984.
[7] Dittmar F, Bahous H. Spun pre-stressed concrete poles: alternative to wooden and steel poles for low, medium, and high voltage. 21st International Conference on Electricity Distribution, Frankfurt, 6-9 June 2011, Paper 0392.
[8] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[9] PN-EN 206+A2:2021-08. Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[10] Kubiak J, Michałek J, Łodo A. Zabezpieczenie strukturalne i powierzchniowe betonu w słupach elektroenergetycznych i oświetleniowych. Przegląd Budowlany. 2012; 5: 103 ÷ 107.
[11] PN-EN 12843:2008. Prefabrykaty betonowe. Maszty i słupy.
[12] PN-EN 13369:2018-05. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.
[13] Michałek J, Łodo A. Grubość ścianek w strunobetonowych żerdziach wirowanych. Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.06.05.

Przyjęto do druku: 02.02.2024 r.

Materiały Budowlane 2/2024, strona 26-29 (spis treści >>)