logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Katarzyna Nowak, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-4902-4751
mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-5484-7747

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W kontekście zielonej transformacji, budownictwo zrównoważone staje się kluczowym narzędziem w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wpływ budynków na środowisko europejskich, w tym polskich wymagań prawnych przedstawiono w „Mapie drogowej dekarbonizacji do roku 2050” opracowanej przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego [1]. Budownictwo energooszczędne za nadrzędny cel stawia redukcję zapotrzebowania na energię. Projektanci nowych oraz modernizowanych budynków zobligowani są do stosowania rozwiązań konstrukcyjnych oraz systemów instalacyjnych redukujących zużycie energii oraz emisję CO2. Przedstawiony w artykule przykład ma w prosty sposób zobrazować wpływ poszczególnych działań termomodernizacyjnych na wskaźniki zapotrzebowania na energię oraz wartość emisji dwutlenku węgla. 

Literatura
[1] Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do 2050 r. Raport PLGBC 2020.
[2] PN-EN 15978: 2012 Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.
[3] 2021/0426 (COD) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona).
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[6] Informacje dotyczące programu Czyste Powietrze www.czystepowietrze.gov.pl.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 65-66 (spis treści >>)