logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
mgr inż. Mateusz Smoczyk, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
dr hab. inż. Anna Szymczak-Graczyk, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zagadnienie przewodności cieplnej przegród, w tym podłóg na gruncie, stanowi nieodzowny element wpływający na charakterystykę energetyczną obiektu. Wraz ze stopniowym wdrażaniem idei budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego [1, 2], zwiększyła się potrzeba precyzji wyznaczanych parametrów cieplnych obiektów. Liczne publikacje [3 – 5] wskazują na niewystarczającą dokładność aktualnych uproszczonych metod obliczeniowych, a przede wszystkim metody uwzględniania wpływu mostków termicznych na charakterystykę energetyczną obiektów. 

Literatura
[1] Ksit B. Różnorodność programów certyfikacji i definicji budownictwa ekologicznego. Ekologia w budownictwie. DWE, 2014.
[2] Ksit B, Sarnowska R. Modernizacja projektu budynku mieszkalnego do standardu NF15 z analizą kosztorysową ścian zewnętrznych. PB, 2017.
[3] Dylla A. Fizyka cieplna budowli w praktyce – obliczenia cieplno-wilgotnościowe. PWN, Warszawa 2015.
[4] Alsabry A, Łaskawiec K, Szymański K, Rojek Ł. Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku. Budownictwo i Architektura, 2018.
[5] Pawłowski K. Procedury uwzględniania mostków termicznych w ocenie charakterystyki energetycznej budynków. Izolacje, 2009.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
[7] PN-EN ISO 10456:2009. Materiały i wyroby budowlane –Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[8] PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania.
[9] PN-EN ISO 10211:2017. Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej – Przepływ ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe.
[10] PN-EN ISO 13788:2013-05. Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 47-48 (spis treści >>)