logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Paweł Krause, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-8398-1961
dr inż. Anita Pawlak-Jakubowska, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0002-6778-9750

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Państwa europejskie dążą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez wzrost efektywności energetycznej. Jednym z wyrobów, który dobrze wpisuje się w obecnie stawiane wymagania dotyczące budownictwa energooszczędnego, zawarte m.in. w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], są dachowe płyty warstwowe. Mały współczynnik przenikania ciepła płyt, niewielka masa czy łatwość montażu sprawiają, że ich stosowanie na świecie jest coraz większe. Dodatkowo istnieje możliwość efektywnego wykorzystania dachowych płyt warstwowych przez np. ponowne zastosowanie w innych realizacjach [2, 3]. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), Tekst ujednolicony – uwzględniający zmiany wprowadzone (Dz.U. z 16 września 2020 r. poz. 1608.
[2] Yüksel E, Güllü A, Ozkaynak H, Soydan C , Khajehdehi A, Senol E, Mahdi Saghayesh A, Saruhan H. Experimental investigation and pseudoelastic truss model for in-plane behavior of corrugated sandwich panels with polyurethane foam core. Structures; https://doi.org/10.1016/j. istruc.2020.11.058.
[3] Reis EM, Rizkalla SH. Material characteristics of 3-D FRP sandwich panels. Construction and BuildingMaterials. https://doi. org/10.1016/j. conbuildmat.2007.03.023.
[4] PN-EN 14509:2013-12. Samonośne izolacyjno- konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje.
[5] PN-EN10346:2015-09.Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno –Warunki techniczne dostawy.

Materiały Budowlane 1/2024, strona 43-46 (spis treści >>)