logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Promat (reklama)
Okładka II - VISBUD (reklama)
Okładka III - RECTOR (reklama)
Okładka IV - Grupa Kapitałowa Stalprofil S.A. (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

M. Major, M. KosińAnaliza numeryczna osuszania przegrody zewnętrznej na podstawie danych eksperymentalnych / Numerical analysis of the drying of the outer partition based on experimental data ... 1-5
cytuj/citation: Maciej Major, Mariusz Kosiń. 2023. Analiza numeryczna osuszania przegrody zewnętrznej na podstawie danych eksperymentalnych. Materiały Budowlane 611 (7): 1-5. DOI: 10.15199/33.2023.07.01

S. Labocha, J. Paluszyński – Innowacyjne fundamenty wąskotrzonowych słupów linii elektroenergetycznych / Innovative foundation of narrow tower of transmission lines ... 6-10
cytuj/citation: Sławomir Labocha, Jarosław Paluszyński. 2023. Innowacyjne fundamenty wąskotrzonowych słupów linii elektroenergetycznych. Materiały Budowlane 611 (7): 6-10. DOI: 10.15199/33.2023.07.02

J. Gil-Mastalerczyk, K. Kraska – Promieniowanie słoneczne – istotny element w procesie projektowania domu pasywnego w Polsce / Solar radiation – a vital element in passive house design in Poland ... 11-17
cytuj/citation: Joanna Gil-Mastalerczyk, Kinga Kraska. 2023. Promieniowanie słoneczne – istotny element w procesie projektowania domu pasywnego w Polsce. Materiały Budowlane 611 (7): 11-17. DOI: 10.15199/33.2023.07.03

GEOTECHNIKA

R. Chmielewski, J. Sankowski, M. Lisowski, P. Muzolf – Diagnostyka uszkodzonych ścian budynków z zastosowaniem monitoringu geodezyjnego / Diagnostics of damaged building walls using geodetic monitoring ... 18-23
cytuj/citation: Ryszard Chmielewski, Jacek Sankowski, Marcin Lisowski, Paweł Muzolf. 2023. Diagnostyka uszkodzonych ścian budynków z zastosowaniem monitoringu geodezyjnego. Materiały Budowlane 611 (7): 18-23. DOI: 10.15199/33.2023.07.04

TEMAT WYDANIA – Bezpieczeństwo pożarowe

W. Szymkuć, J. Dębiński, J. Grzymisławska, M. Malendowski – Właściwości betonu w temperaturach pożarowych w świetle nowelizacji Eurokodów / Properties of concrete at elevated temperatures in light of the Eurocode revision ... 24-28
cytuj/citation: Wojciech Szymkuć, Janusz Dębiński, Justyna Grzymisławska, Michał Malendowski. 2023. Właściwości betonu w temperaturach pożarowych w świetle nowelizacji Eurokodów. Materiały Budowlane 611 (7): 24-28. DOI: 10.15199/33.2023.07.05

B. Kawecki, M. Pieńko, T. Lipecki – Badania eksperymentalne spalania belek z kompozytu drewno-CFRP w skali rzeczywistej / Experimental tests on combustion of wood-CFRP composite beams in a full scale ... 29-32
cytuj/citation: Bartosz Kawecki, Michał Pieńko, Tomasz Lipecki. 2023. Badania eksperymentalne spalania belek z kompozytu drewno-CFRP w skali rzeczywistej. Materiały Budowlane 611 (7): 29-32. DOI: 10.15199/33.2023.07.06

G. Kimbar, P. Roszkowski – Oddziaływanie pożaru na stalowe silosy lejowe – pełnowymiarowe badania polowe / Fire actions on steel hopper silos – full-scale field tests ... 33-36
cytuj/citation: Grzegorz Kimbar, Paweł Roszkowki. 2023. Oddziaływanie pożaru na stalowe silosy lejowe – pełnowymiarowe badania polowe. Materiały Budowlane 611 (7): 33-36. DOI: 10.15199/33.2023.07.07

D. Markowska, P. Wolny – Wpływ czynnika napędowego na skuteczność gaśniczą stałych urządzeń mgłowych wykorzystywanych do ochrony obiektów / Influence of propellant on the extinguishing efficiency of fixed mist systems used to protect facilities ... 37-40
cytuj/citation: Dorota Markowska, Paweł Wolny. 2023. Wpływ czynnika napędowego na skuteczność gaśniczą stałych urządzeń mgłowych wykorzystywanych do ochrony obiektów. Materiały Budowlane 611 (7): 37-40. DOI: 10.15199/33.2023.07.08

M. HyjekEfektywność energetyczna i bezpieczeństwo pożarowe – czy można to pogodzić? (artykuł sponsorowany) ...41

O tym, jak Promat pomaga chronić światowe dziedzictwo (artykuł sponsorowany) ... 43

W. WnękWytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej z użyciem różnych rodzajów linii dozorowych ... 45

Konferencja przemysł chemiczny (reklama) 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

R. AleksiejukPrzyszłość budownictwa – elementy wielkowymiarowe z ABK ... 49

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. LemannBeton FRC – rola włókien w betonie ze zbrojeniem strukturalnym ... 51

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

R. KlattBlachy cynkowe w pokryciach dachowych oraz elewacjach ... 53

PRAKTYKA BUDOWLANA

Ł. DrobiecWzmacnianie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem systemu FRCM ... 56

SODASIL (reklama) 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Wyrobów Budowlanych GUNB informuje ... 60

INFORMATOR PRAWNY

W. Gnych-PietrzakOpodatkowanie usług budowlanych – stawka 8% a 23% ... 61

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w maju 2023 roku ... 63

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2023 roku ... 66

M. ZiachBariera kosztów materiałów a ceny usług w badaniach koniunktury firm wykonawczych ... 68

M. ZiachKredyty mieszkaniowe powoli w górę ... 68

ARBOCEL (reklama) 

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w maju oraz po pięciu miesiącach 2023 roku ... 69

K. WiśniewskaJubileusz 30-lecia firmy Austrotherm Polska ... 70

AVASIL (reklama) 

Wyniki Rankingu Budowlana Marka Roku i Champion Roku 2023 ... 71

Śp. Włodzimierz Janusz Kędziorek (1935 – 2023) ... 72