logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Małgorzata Mazur

Pomimo coraz lepszych nowoczesnych narzędzi używanych w projektowaniu obiektów budowlanych, w tym modeli przestrzennych, zabudowa przy granicy działki wymaga szczególnej troski wszystkich uczestników procesu budowlanego. W artykule zebrano najważniejsze przepisy budowlane dotyczące zabudowy obiektów budowanych przy granicy działki. Na początku przypomnieć należy główne założenia ustawodawcy zawarte w przepisach Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682), które w kolejnych artykułach reguluje prawa i obowiązki wszystkich stron procesu budowlanego. 

Materiały Budowlane 06/2023, strona 74-76 (spis treści >>)