logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
mgr inż. Małgorzata Głowacz ITB, Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
dr inż. Jan Bobrowicz ITB, Członek Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
mgr inż Jan Sieczkowski ITB, Członek Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji informujących o wynikach projektu pt. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie, w zakresie działalności Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji [1 – 13]. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 r., a kończy w czerwcu 2023 r. Od września 2022 r. do czerwca 2023 r. Grupa ds. standaryzacji i certyfikacji przygotowała Raport nr 3 pt. Doskonalenie kwalifikacji rynkowych w budownictwie. Zasady i rekomendacje [14] oraz narzędzia procedur do certyfikacji w budownictwie dotyczące dwóch przykładowych projektów opisów kwalifikacji rynkowych. 

Literatura
[1] Fangrat J, Głowacz M. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane. 2017; 8: 194 – 196.
[2] Fangrat J, Głowacz M. Realizacja zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane. 2018; 9: 100 – 103.
[3] Fangrat J, Głowacz M, Podhorecki A, Runkiewicz L. Dwa lata działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane. 2019; 9: 77 – 81.
[4] Fangrat J, Głowacz M, Runkiewicz L. Kompetentne współdziałanie: Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Budownictwo. Builder. 2019; R. 23, 10: 54 – 55.
[5] Głowacz M. I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane. 2020; 3: 66 – 68.
[6] Głowacz M. Echa I Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Builder. 2020; R.24, 5: 16 – 17.
[7] Głowacz M. Standaryzacja i certyfikacja kompetencji w budownictwie. Budownictwo i Prawo. 2020; R.23, 4: 23 – 26.
[8] Głowacz M. System kompetencji uczestników procesu budowlanego. Przegląd Budowlany. 2020; 6: 26 – 31.
[9] Fangrat J, Głowacz M, Runkiewicz L, Wall S. Wybrane metody badawcze do określenia warunków certyfikacji i walidacji wyrobów budowlanych oraz programu kształcenia kompetencji w budownictwie. Materiały Budowlane. 2020; 12: 60 – 61.
[10] Fangrat J, Głowacz M, Pierwieniecka R. Walidacja kompetencji pracowników budownictwa. Zasady ogólne. Materiały Budowlane. 2021; 8: 59 – 61.
[11] Fangrat J, Głowacz M, Hoła J, Runkiewicz L. Potrzeba popularyzacji i poprawy wizerunku zawodów w obszarze budownictwa. Materiały Budowlane. 2022; 5: 66 – 67.
[12] Fangrat J, Głowacz M, Runkiewicz L. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w aspekcie standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji działającej w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane. 2022; 6: 74 – 77.
[13] Fangrat J, Głowacz M. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – Raport nr 2. Materiały Budowlane. 2023; 4: 77 – 79.
[14] Praca zbiorowa pod kierunkiem Fangrat J., Doskonalenie kwalifikacji rynkowych w budownictwie. Zasady i rekomendacje – Raport nr 3.
[15] https://kwalifikacje.gov.pl.
[16] https://www.itb.pl/wydawnictwa.
[17] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).
[18] Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 226).
[19] Łukasik S. Roboty ziemne. A1/2018, ITB, Warszawa 2018.
[20] Gajownik R. Sieczkowski J. Konstrukcje murowe. A3/2020, ITB, Warszawa 2020.
[21] Policińska-Serwa A. Konstrukcje drewniane. A4/2020, ITB, Warszawa 2020.
[22] Runkiewicz L, Sieczkowski J. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. A5/2022, ITB, Warszawa 2022.
[23] Więch P, Zakrzewski S. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych. A6/2021, ITB, Warszawa 2021.

Materiały Budowlane 06/2023, strona 71-73 (spis treści >>)