logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - PREFBET (reklama)
Okładka II - ICAAC 2023 (reklama)
Okładka III - SOLETANCHE (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

J. Strzałkowski, W. Stawowy, E. Horszczaruk – Wpływ spoiwa na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytów konopnych o dużej zawartości spoiwa / Effect of binder on the structure and mechanical properties of hemp composites with a high binder content ... 1-4
cytuj/citation: Jarosław Strzałkowski, Wojciech Stawowy, Elżbieta Horszczaruk. 2023. Wpływ spoiwa na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytów konopnych o dużej zawartości spoiwa. Materiały Budowlane 610 (6): 1-4. DOI: 10.15199/33.2023.06.01

O. Kopyłow – Techniczne uwarunkowania wymiany okładzin włóknisto - cementowych podczas remontów elewacji wentylowanych / Technical conditions for the replacement of fiber-cement linings during the renovation of ventilated facades ... 5-8
cytuj/citation: Ołeksij Kopyłow. 2023. Techniczne uwarunkowania wymiany okładzin włóknisto - cementowych podczas remontów elewacji wentylowanych. Materiały Budowlane 610 (6): 5-8. DOI: 10.15199/33.2023.06.02

K. Zieliński, M. Kostecki, A. Kwiliński – Badanie wpływu temperatury na działanie domieszki opóźniającej wiązanie cementu / Investigation of the influence of temperature on the action of an admixture retarding the setting of cement ... 9-11
cytuj/citation: Krzysztof Zieliński, Michał Kostecki, Aleksander Kwiliński. 2023. Badanie wpływu temperatury na działanie domieszki opóźniającej wiązanie cementu. Materiały Budowlane 610 (6): 9-11. DOI: 10.15199/33.2023.06.03

W. Mikulski – Środowisko akustyczne wg ISO 22955:2021 i PN-EN ISO 3382-3:2022 w biurowych open space / Acoustic environment in open space offices by ISO 22955:2021 and EN ISO 3382-3:2022 ... 12-18
cytuj/citation: Witold Mikulski. 2023. Środowisko akustyczne wg ISO 22955:2021 i PN-EN ISO 3382-3:2022 w biurowych open space. Materiały Budowlane 610 (6): 12-18. DOI: 10.15199/33.2023.06.04

J. Sobczak-Piąstka, Y. Babich, B. Karavan – Experimental studies of a reinforced concrete arch made of high-strength concrete on the action of low - cycle loads / Badania doświadczalne łuku żelbetowego wykonanego z betonu o wysokiej wytrzymałości na działanie niskocyklowych obciążeń ... 19-22
cytuj/citation: Justyna Sobczak-Piąstka, Yevhenij Babich, Bohdan Karavan. 2023. Experimental studies of a reinforced concrete arch made of high-strength concrete on the action of low - cycle loads. Materiały Budowlane 610 (6): 19-22. DOI: 10.15199/33.2023.06.05

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

B. Sadowska, T. Barkanyi, M. Fedorczak-Cisak, E. Gobcewicz, E. Broniewicz, K. Dec – Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową / Energy efficiency of the active thermal insulation system in a single-family building in Polish conditions with economic and environmental analysis ... 23-27
cytuj/citation: Beata Sadowska, Tomas Barkanyi, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Ewa Gobcewicz, Elżbieta Broniewicz, Karolina Dec. 2023. Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową. Materiały Budowlane 610 (6): 23-27. DOI: 10.15199/33.2023.06.06

D. Wałach – Wpływ składu mieszanek betonowych nowej generacji na ich ślad węglowy / Effect of the composition of new generation concrete mixtures on their carbon footprint ... 28-31
cytuj/citation: Daniel Wałach. 2023. Wpływ składu mieszanek betonowych nowej generacji na ich ślad węglowy. Materiały Budowlane 610 (6): 28-31. DOI: 10.15199/33.2023.06.07

GEOTECHNIKA

B. Brzeziński, A. Olchawa, M. Wierzbicka – Wybrane właściwości gruntowych materiałów kompozytowych jako materiału konstrukcyjnego do budowy niskich nasypów obwałowań przeciwpowodziowych / Selected properties of the soil composite materials as a structural material for the low flood embankments construction ... 32-36
cytuj/citation: Bartłomiej Brzeziński, Andrzej Olchawa, Marianna Wierzbicka. 2023. Wybrane właściwości gruntowych materiałów kompozytowych jako materiału konstrukcyjnego do budowy niskich nasypów obwałowań przeciwpowodziowych. Materiały Budowlane 610 (6): 32-36. DOI: 10.15199/33.2023.06.08

TEMAT WYDANIA – Materiały dachowe

K. MrówczyńskiRynek materiałów na pokrycia dachowe na mocno zaciągniętym hamulcu ... 37

ARBOCEL (reklama)

Dachówki cementowe inspirowane skandynawskim stylem i naturą (artykuł sponsorowany) ... 40

M. BrzozowskiDach odporny na grad (artykuł sponsorowany) ... 41

B. FranckeRóżnorodność pap asfaltowych wraz z przykładowymi metodami oceny przydatności do stosowania w pokryciach dachowych ... 43

Odporność MWK na działanie promieniowania ultrafioletowego (artykuł sponsorowany) ... 48

K. WielgusBłędy przy doborze materiałów podczas realizacji dachu zielonego ... 49

SODASIL (reklama) 

Kompletna obudowa budynków z płyt warstwowych (artykuł sponsorowany) ... 52

BAUDER (reklama) 

K. WolańskaPrzepisy stymulujące rozwój dachów zielonych w Polsce ... 54

OPTIGRÜN (reklama)

PROTEKT (reklama) 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaWole oko – zasady wykonania ... 59

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

W. RogalaOkreślanie wytrzymałości elementów murowych i muru z ABK ... 62

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 


A. CharabinOkładziny elewacyjne z prefabrykowanych płyt betonowych ... 64

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. LadaOchrona przeciwpożarowa stropów nad garażami i piwnicami (artykuł sponsorowany) ... 66

AxisVM – oprogramowanie, które może więcej (artykuł sponsorowany) ... 67

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Z. PawłowskiSektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie proponuje nowe kwalifikacje rynkowe i Dodatkowe Umiejętności Zawodowe ... 68

J. Fangrat, M. Głowacz, J. Bobrowicz, J. SieczkowskiDoskonalenie kwalifikacji rynkowych w budownictwie ... 71

INFORMATOR PRAWNY

M. MazurBudowa przy granicy działki ... 74

CANASTOL (reklama) 

RYNEK BUDOWLANY

M. ZiachRynek mieszkaniowy oczami deweloperów ... 77

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie czterech miesięcy 2023 roku ... 78

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2023 roku ... 81

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w kwietniu oraz po czterech miesiącach 2023 roku ... 83

AVASIL (reklama) 

KONFERENCJE

K. WiśniewskaSeminarium „Zakobuilding 2023” ... 84

ARBOCEL P (reklama)