logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

W pierwszych dwóch miesiącach br. obserwowano umiarkowane zwiększenie sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w działających na terenie kraju przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W styczniu sprzedaż ta była większa (w cenach stałych) o 2,0%, a w lutym o 6,6% (wzrost przed rokiem odpowiednio o 20,8% i 21,2%). W marcu br. odnotowano jednak zmniejszenie rozmiarów zrealizowanych robót o 1,5%, wobec lepszych wyników przed rokiem aż o 27,6% (był to najlepszy wynik spośród wszystkich miesięcy 2022 r.). 

Materiały Budowlane 05/2023, strona 73-75 (spis treści >>)