logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, przekazywanych co miesiąc do GUS, wynika, że w marcu 2023 r. odnotowano znaczne zmniejszenie produkcji materiałów budowlanych w porównaniu z marcem 2022 r. (tabela), natomiast zwiększyła się liczba grup wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji w porównaniu z lutym2023 r. (rysunek). Spośród 43 obserwowanych grup wyrobów w marcu 2023 r. produkcja tylko 3 przewyższała wielkość produkcji wytworzonej w marcu 2022 r., a aż w 40 była mniejsza niż przed rokiem. Zwiększyła się natomiast liczba wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji w odniesieniu do notowań w poprzednim miesiącu br. z 22 grup w lutym do 35 w marcu. 

Materiały Budowlane 05/2023, strona 70-72 (spis treści >>)