logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Ewelina Kowałko: W ubiegłym roku powołano nowy Zarząd Grupy PSB. Proszę o krótkie Państwa wizytówki.

Piotr Kozina: 27 maja 2022 r. odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy PSB Handel S.A. w Busku-Zdroju, podczas którego powołano nowe władze Spółki. Nowymi Członkami Zarządu zostałem ja i Jacek Kowal. Natomiast 14 listopada 2022 r. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy PSB Handel S.A. w Kielcach Akcjonariusze Grupy PSB wybrali do Zarządu, w wyborach uzupełniających Annę Kaminską, a funkcję Dyrektora Zarządu powierzyli mnie. Z Grupą PSB jestem związany od 2011 r. Zajmowałem się rozwojem sieci nowoczesnych placówek PSB Profi oraz pracowałem jako Dyrektor Finansowy i Prokurent. 

Materiały Budowlane 05/2023, strona 67-68 (spis treści >>)