logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚ, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rozwój infrastruktury miejskiej i przemysłowej powoduje wkraczanie na tereny, na których występują grunty charakteryzujące się małą wytrzymałością i sztywnością. Tak jest m.in. w przypadku lokowania obiektów w sąsiedztwie starorzeczy cieków wodnych, ich terenów zalewowych (rejony podmokłe i bagienne), w obrębie lub na terenie byłych składowisk, a także na obszarach będących w przeszłości „zapleczem” dużych zakładów przemysłowych. 

Literatura
[1] Menard L. Procédé de compactage de remblais de forte épaisseur et de terrains naturels de qualité médiocre. Brevet D’invention. Paris, Publication de la délivrance: 31.12.1971.
[2] Menard L. Procédé pour la consolidation des terrains de fondation et dispositif pour la mise en ceuvre du procédé. Brevet D’invention. Paris, Publication de la délivrance: 31.05.1974.
[3] Hamidi B. Distinguished ground improvement projects by dynamic compaction or dynamic replacement. Ph. D. Thesis, Curtin University; 2014.
[4] Kłosiński B. Wzmacnianie podłoża słupami tłuczniowymi formowanymimetodą ubijania. Inżynieria Morska i Geotechnika. 1992; 3: 171-3.
[5] Gryczmański M. Dynamiczne metody wzmacniania podłoża gruntowego. XVI Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji. Ustroń, 2001; 2: 41-57.
[6] Gryczmański M. Wzmacnianie podłoża wbijanymi kolumnami kamiennymi. Przegląd doświadczeń śląskich. Inżynieria i Budownictwo. 2003; 3: 123-6.
[7] Kanty P, Sternik K, Kwiecień S. Numerical analysis of consolidation of embankment subsoil reinforced with dynamic replacement stone columns. Czasopismo Techniczne PK. 2015; 112; 2: 79-100.
[8] Nowak P, Rychlewski P. Bezpieczeństwo robót geotechnicznych – platformy robocze. Seminarium IBDiM i PZWFS – Fundamenty palowe. Warszawa, 2015: 3-6.
[9] Kwiecień S. Analiza teoretyczna i doświadczalna wzmocnienia podłoża metodą wymiany dynamicznej. Praca doktorska. Gliwice; 2008.
[10] Mullins G, Gunaratne M, Stinnette P. Thilakasiri S. Prediction of dynamic compaction pounder penetration. Soils and Foundations. 2000; 40; 5: 91-7.
[11] Stinnette P, Gunaratne M, Mullins G. Thilakasiri S. Aquality control programme for performance evaluation of dynamic replacement of organic soilde posits. Geotechnical and Geological Engineering. 1997; 15: 283-302.
[12] Kanty P. Analiza doświadczalna wpływu wymiany dynamicznej na otoczenie. Praca doktorska. Gliwice; 2014.
[13] Kanty P, Kwiecień S, Sękowski J. Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2015.
[14] PN-85/B-02170:1985, Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[15] PN-88/B-02171:1988, Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
[16] Gryczmański M, Sękowski J, Kwiecień S. Ulepszanie podłoża gruntowegowbijanymi kolumnami kamiennymi. Przegląd Budowlany. 2005; 2: 34-7.
[17] Łupieżowiec M, Kanty P. Analysis of dynamic replacement column construction process on neighboring engineering structures. Archives of Civil Engineering. 2015; 61; 3: 3-18.
[18] Hackney G. Ground vibrations from dynamic replacement column installation. Australian Geomechanics Journal. 2010; 45; 3: 23-30.
[19] Kwiecień S. Odkształcalność kolumn wymiany dynamicznej ustalana na podstawie próbnych obciążeń. Gliwice:Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2019.
[20] Chu J, Varaksin S, Klotz U. Mengé P.: Construction Processes. State of the Art Report. Proceedings of the 17th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Alexandria; 2009: 3006-3135.
[21] Guo J,Wang R,Yang Z, Zhu C.Mucky clay treatment by dynamic compacted gravel columnmethod. Rock and SoilMechanics. 1993; 14; 2: 61-74.
[22] Topolnicki M. Ryzyko związane ze wzmacnianiem gruntu za pomocą kolumn o różnej sztywności. XXVIII Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Wisła; 2013.
[23] Gryczmański M. Metody analizy nośności i osiadania podłoża wzmocnionego kolumnami kamiennymi. Inżynieria Morska i Geotechnika. 1993; 5: 224 – 231.
[24] Sękowski J, Kwiecień S, Kanty P. Badania polowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych z wykorzystaniem metody elektrooporowej. Inżynieria Morska i Geotechnika. 2013; 4: 523 – 527.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 59-62 (spis treści >>)