logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Study of the effect of vibration caused by STATIpile micropile driving on the structure of an existing facility

mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0003-3750-8281
dr inż. Łukasz Jabłoński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0002-9221-8335
mgr inż. Mateusz Hypki, FieldLab Laboratorium Terenowe
ORCID: 0000-0001-9926-5145

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.10
Studium przypadku

Streszczenie. Mikropale aluminiowe wykonywane w technologii STATIpile wykorzystywane są głownie do wzmacniania istniejących obiektów budowlanych oraz posadawiania nowych budynków w złożonych warunkach gruntowo-wodnych. Wykonywanie mikropali aluminiowych powoduje powstawanie dodatkowych oddziaływań dynamicznych na istniejący budynek. Artykuł prezentuje opis i analizę badań obejmujący: warunki gruntowe; budowę stanowiska badawczego; przebieg i wyniki przeprowadzonych badań; obserwację zachowania mikropali; analizę wyników.
Słowa kluczowe: mikropale aluminiowe; STATIpile; badania dynamiczne.

Abstract. Aluminum micropiles made in the STATIpile technology are mainly used to strengthen existing buildings and for the foundation of new buildings in complex soil and water conditions. The basis for the analysis of pile-subsoil cooperation are static test loads. The article presents the description and analysis of the research covering: soil conditions; construction of the test stand; course and results of the research; observation of micropile behavior; analysis of results and observations.
Keywords: aluminummicropiles; STATIpile; dynamic research.

Literatura
[1] PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
[2] DIN 4150-3:2016-12Vibrations in buildings – Part 3: Effects on structures.
[3] BS 7385-2:1993 Evaluation and measurement for vibration in buildings Guide to damage levels from groundborne vibration.
[4] Rainer Massarsch K, Bengt H. Fellenius. Ground vibrations from pile and sheet pile driving. Part 2 – review of vibration standards s. 487 – 501. Georisk 2014.
[5] Jaroń A, Jastrzębska M, Łupierzowiec M. The Influence of Water-JetModification of Soil Conditions on Reduction of Vibrations during Sheet Pile Driving in the Subsoil.World Journal of Engineering and Technology. 2018; 6: 17 – 49.
[6] Stypuła K. O zmianach w normie PN-B-02170 dotyczącej oceny wpływu drgań przekazywanych na budynki przez podłoże. Przegląd Budowlany. 2017; R. 88, 10: 125 – 128.
[7] Ciesielski R, Kawecki J, Maciąg E. Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (diagnostyka dynamiczna). 1993. Wyd. ITB, Warszawa.
[8] Dulińska J, Kawecki J, Kozioł K, Stypuła K, Tatara T. Oddziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydaw. PK, 2014. – 137 s. – Bibliogr. s. 132-137. – ISBN 978-83-7242-792-2.
[9] Kawecki J, Stypuła K, Kozioł K. Ochrona budynków przed drganiami komunikacyjnymi. W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Budownictwo Ogólne: XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015 roku. T. 2, Wykłady. – Bielsko-Biała: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2015. – S. 265-328: rys., schem., tab., wykr. – Bibliogr. s. 322-328. – ISBN 978-83-932934-4-5 (Tom II). – ISBN 978-83- 932934-6-9 (całość).
[10] Kawecki J, Stypuła K. Oczekiwane rezultaty znowelizowania norm PN-B-02170 i PN-B-02171. W: Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje:monografia/red. nauk. Maria Kaszyńska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017; 403 – 409.
[11] Kowalska-Koczwara A, Stypula K. Assessment of the vibration influence on humans in buildings in the standards of different countries. Procedia Engineering. 2016; 161: 970 – 974.
[12] Arne P. Johnson, W. Robert Hannen. Vibration Limits for Historic Buildings and Art Collections. Journal of preservation technology. 2015; 46: 2 – 3.
[13] Amir HamidiAM,Abtin Farshi Homayoun Rooz,Majid Pourjenabi.Allowable Distance from Impact Pile Driving to Prevent Structural Damage Considering Limits in Different Standards. S. M. ASCE/Volume 23 Issue 1 – February 2018.

Przyjęto do druku: 17.04.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 38-41 (spis treści >>)