logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Economic and environmental analysis of selected add-on balcony system

dr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska, AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
ORCID: 0000-0003-3116-0448
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0002-4811-5574

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.05.08
Studium przypadu

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę kosztów i ocenę środowiskową systemu balkonów dostawnych wybranego z wprowadzanych obecnie na rynek budowlany. Analizie poddano jedno rozwiązanie konstrukcyjne w różnych wariantach materiałowych (dwa rodzaje stali czarnej, stal nierdzewna, aluminium). Każde z rozwiązań spełniało wymagania normowe dotyczące nośności i użytkowalności. W analizie kosztowej uwzględniono koszty materiału, w tym zabezpieczenia antykorozyjnego oraz remontów wynikających z przyjętych rozwiązań. Największy koszt realizacji odnotowano w przypadku balkonów wykonanych ze stali nierdzewnej, zarówno na etapie montażu konstrukcji, jak i w całym cyklu życia obiektu. Analizę środowiskową przeprowadzono na podstawie deklaracji producentów EPD. Uzyskane wyniki wskazują, że najmniej korzystnym rozwiązaniem materiałowym pod względem środowiskowym jest zastosowanie stali nierdzewnej, a najkorzystniejszym – aluminium.
Słowa kluczowe: balkony dostawne; ocena środowiskowa; ocena kosztowa.

Abstract. The article presents a cost analysis and environmental assessment of a selected system of add-on balconies currently introduced to the construction market. One structural solution was analyzed in various material variants (two types of black steel, stainless steel, and aluminum), each meeting the required norms for load-bearing and usability for this type of construction. The cost analysis includedmaterial costs, including anti-corrosion protection and repair costs resulting from the adopted solutions. The highest implementation costwas recorded for balconiesmade of stainless steel, both for the installation stage of the structure and for the costs resulting from the full life cycle of the object. The environmental analysis was based on Environmental Product Declarations provided by the manufacturers. The results indicate that the least favorable material solution in terms of the environment is the use of stainless steel, while themost favorable is the use of aluminum components.
Keywords: add-on balconies; environmental assessment; cost assessment.

Literatura
[1] Mach Ł. Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia. Ekonometria. 2014; DOI: 10.15611/ekt. 2014.4.05.
[2] https://copal.com.pl/balkony-dostawne.html dostęp 10.02.2023.
[3] Leśniak A, Zima K. Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA 11, Wydawnictwo PK, 2014.
[4] Wałach D, Sagan J, Jaskowska-Lemańska J. Environmental assessment in the integrated life cycle design of buildings. Czasopismo Techniczne. 2017; https://doi.org/10.4467/2353737 XCT.17.136.6887.
[5] Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Environmental Product Declarations Structural No. EPD-BFS-20180116-IBG2-EN Steel: Sections and Plates. 2018.
[6] Instytut Techniki Budowlanej, Environmental Product Declaration No. 260/2021 Aluminium profiles. 2021.
[7] UL Environment; Environmental Product Declarations – Aperam No. 304 Cold Rolled Austenitic Stainless Steels. 2020.
[8] The Building Information Foundation RTS sr, Environmental Product Declarations No. RTS_187_22 Fontecoat FD 20. 2022.
[9] PN-EN 15978 2012 Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.
[10] PN-EN15643-2 2011Zrównoważoność obiektów budowlanych – Ocena budynków – Część 2: Zasady oceny właściwości środowiskowych.

Przyjęto do druku: 24.03.2023 r.

Materiały Budowlane 05/2023, strona 30-33 (spis treści >>)