logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

 

Czy stalowo-aluminiowe drogowe słupy oświetleniowe podlegają oznakowaniu CE?

Wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi w rozumieniu rozporządzenia nr 305/2011 podlegają obowiązkowo temu rozporządzeniu, w tym obowiązkowi sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i umieszczenia oznakowania CE. Przykładem norm zharmonizowanych jest wiele norm europejskich serii EN 40...

Znakowanie czujek dwufunkcyjnych do detekcji tlenku węgla i dymu

Na rynku unijnym znajdują się dwa typy czujek dwufunkcyjnych do detekcji tlenku węgla i dymu:

  • typ pierwszy, gdy detekcja czadu i dymu następuje w sposób niezależny,
  • typ drugi, gdy detekcja czadu i dymu jest zależna od siebie, tzn. następuje osłabienie sygnału alarmującego o podwyższeniu jednego czynnika, w przypadku działania drugiego. 

 

Materiały Budowlane 04/2023, strona 81-82 (spis treści >>)