logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Dekarbonizacja w produkcji materiałów budowlanych była tematem przewodnim seminarium zorganizowanego przez CEMEX Polska, które odbyło się w marcu br. W Warszawie pod patronatem honorowym: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz. W wydarzeniu uczestniczyło 230 osób, a wśród nich przedstawiciele świata nauki, kadry technicznej, laboratoriów badawczych, producentów domieszek, przedsiębiorstw budowlanych oraz partnerzy branżowi.

Seminarium wpisuje się w działania podejmowane przez CEMEX w ramach strategii Future in Action, których celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu m.in. przez redukcję emisji dwutlenku węgla w zakładach produkcyjnych. Przyjmując wspomnianą strategię, CEMEX zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Spektrum tematów poruszanych przez prelegentów było bardzo szerokie, począwszy od redukcji emisji CO2, przez strategię klimatyczną wdrażaną na poziomie UE, po jakość i dostępność surowców. Strategię Future in Action zaprezentował w swoim wystąpieniu Piotr Górak z CEMEX Polska, strategię klimatyczną Unii Europejskiej Marcin Popkiewicz, redaktor serwisu „Nauka o klimacie”, a Elżbieta Rotblum z Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego podała przykłady skutecznego obniżenia wbudowanego śladu węglowego budynków. Prof. dr hab. inż. Jan Deja wspólnie z dr. inż. Karolem Rzepą, reprezentujący Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo- Hutniczej, wygłosili prelekcję przygotowaną przez dr. hab. inż. Artura Łagosza pt. Cementy jako istotny element redukcji emisji CO2 w budownictwie. Jakość i dostępność surowców do cementu i betonu były przedmiotem wystąpienia dr. inż. Tomasza Barana z ICIMB – Sieć Badawcza Łukasiewicz i dr. Henryka Radelczuka z CEMEX Polska. O równoważnych właściwościach betonu wg normy PN-EN 206 i polskiego uzupełnienia PN-B-06265 mówił dr inż. Grzegorz Bajorek, prof. Politechniki Rzeszowskiej.

W wystąpieniach prelegentów nie zabrakło informacji na temat kruszyw. O jakości i dostępności kruszyw w kontekście reakcji alkalia-kruszywa mówiła mgr inż. Marta Kiernia-Hnat, reprezentująca Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji. Uczestnicy seminarium mogli także zapoznać się z portfolio niskoemisyjnych produktów Vertua® oferowanych przez CEMEX Polska oraz z innymi rozwiązaniami, dzięki którym klienci firmy mogą ograniczyć ślad węglowy realizowanych inwestycji. Ponadto odbyły się sesje tematyczne: beton towarowy i infrastruktura; beton komórkowy; prefabrykacja betonowa oraz chemia budowlana. 

Materiały Budowlane 04/2023, strona 80 (spis treści >>)