logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Mirosław Ziach

Podmioty, w których pracuje od 1 do 9 osób, zwane mikrofirmami, to najliczniejsza grupa przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego w Polsce. Stanowią 97,8% wszystkich firm, dają pracę dwóm na trzech pracowników zatrudnionych w budownictwie (66,7%) i odpowiadają za 45,7%przychodówcałego budownictwa. Dane przedstawione w tabeli wyznaczają w przybliżeniu potencjał zakupowy mikrofirm wykonawczych na rynku materiałów budowlanych. Tymczasem media, kreujące powszechne wyobrażenia o sytuacji w budownictwie, koncentrują uwagę niemal wyłącznie na przedsiębiorstwach zatrudniających nierzadko tysiące pracowników i generujących przychody w miliardach złotych. Nie bierze się natomiast pod uwagę, że przychody ogółem mikrofirm funkcjonujących w budownictwie są większe od tych, które osiągają łącznie największe przedsiębiorstwa. 

Materiały Budowlane 04/2023, strona 67-68 (spis treści >>)