logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Redistribution of bending moments in double-span concrete beams reinforced with FRP bars

mgr inż. Konrad Szczepański, Politechnika Łódzka, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
ORCID: 0000-0003-4252-645X
prof. dr hab. inż. Renata Kotynia, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-7247-1229

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.04.08
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczących zbrojenia niemetalicznego w aspekcie redystrybucji momentów zginających w elementach dwuprzęsłowych. Przegląd badań obejmuje analizę wpływu parametrów zmiennych dotyczących stopni zbrojenia podłużnego, typu zbrojenia (FRP/stal), klasy betonu oraz zbrojenia poprzecznego. Na podstawie przeglądu wiedzy zaproponowano program badań własnych.
Słowa kluczowe: redystrybucja momentów zgnających; zbrojenie kompozytowe; belki dwuprzęsłowe; stopień zbrojenia; nośność na zginanie.

Abstract. This paper presents a reviewof research on nonmetallic reinforcement in terms of redistribution of bending moments in double-span elements. The research review includes an analysis of the influence of variable parameters concerning: degrees of longitudinal reinforcement, type of reinforcement (FRP/steel), concrete class and transverse reinforcement. Based on the foreign studies the own research program has been proposed.
Keywords: moment redistribution; composite reinforcement; double-span beams; reinforcement ratio; flexural capacity.

Literatura
[1] Mostofinejad D. Ductility and moment redistribution in continuous FRP reinfoced concrete beams. Ph. D. Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering Carleton University, Canada, 1997.
[2] Grace NF, Soliman AK, Abdel-Sayed G, Saleh KR. Behavior and Ductility of Simple and Continuous FRP Reinforced Beams. J. Compos. Constr. 1998; vol. 2, no. 4: 186 – 194 DOI: 10.1061/(ASCE) 1090-0268 (1998) 2: 4 (186).
[3] Habeeb MN, Ashour AF. Flexural Behavior of Continuous GFRP Reinforced Concrete Beams. J. Compos. Constr., vol. 12, no. 2, pp. 115–124, Apr. 2008, DOI: 10.1061/(ASCE) 1090-0268 (2008) 12: 2 (115).
[4] El-Mogy M, El-Ragaby A, El-Salakawy E. Flexural Behavior of Continuous FRP-Reinforced Concrete Beams. J. Compos. Constr., vol. 14, no. 6, pp. 669–680, Dec. 2010, DOI: 10.1061/(ASCE) CC. 1943-5614.0000140.
[5] El-MogyM. Behaviour of Continuous Concrete Beams Reinforced with FRP Bars. Ph. D. Thesis, Depart. of Civil Eng. Univ. of Manitoba Winnipeg, Canada, 2011.
[6] Rahman S, El-Salakawy E. Moment redistribution of GFRP-RC continuous T-beams. Resilient Infrastruct. Can. Soc. Civ. Eng. Conf. 2016.
[7] Baša N, Kopitović N, Vuković, Ulićević M, Muhadinović M. Effects of Internal Force Redistribution on the Limit States of Continuous Beams with GFRP Reinforcement. Appl. Sci., vol. 10, no. 11, Art. no. 11, Jan. 2020, DOI: 10.3390/app10113973.
[8] Rahman SMH, Mahmoud K, El-Salakawy E. Moment redistribution in glass fiber reinforced polymer-reinforced concrete continuous beams subjected to unsymmetrical loading. Eng. Struct., vol. 150, pp. 562–572, Nov. 2017, DOI: 10.1016/j. engstruct. 2017.07.066.
[9] Baša N, UlićevićM, Zejak R. Experimental Research of Continuous Concrete Beams with GFRP Reinforcement. Adv. Civ. Eng., vol. 2018, p. e6532723, Oct. 2018, DOI: 10.1155/2018/6532723.
[10] ArabaAM,AshourAF. Flexural performance of hybrid GFRP-Steel reinforced concrete continuous beams. Compos. Part B Eng., vol. 154, pp. 321–336, Dec. 2018, DOI: 10.1016/j. compositesb. 2018.08.077.
[11] Akiel MS, El-Maaddawy T, El Refai A. Serviceability and moment redistribution of continuous concrete members reinforced with hybrid steel- -BFRP bars. Constr. Build. Mater., vol. 175, pp. 672–681, Jun. 2018, DOI: 10.1016/j. conbuildmat. 2018.04.202.
[12] Almahmood H,AshourA, Sheehan T. Flexural behaviour of hybrid steel- GFRP reinforced concrete continuous T-beams. Compos. Struct., vol. 254, p. 112802, Dec. 2020, DOI: 10.1016/j. compstruct. 2020.112802.
[13] Diab H, Khaled T, Rashwan M. Flexural behavior of RC continuous T-beams reinforced with hybrid CFRP/ steel bars (experimental and numerical study). JES J. Eng. Sci., vol. 49, no. No 2, pp. 215–247, Mar. 2021, DOI: 10.21608/jesaun. 2021.64888.1034.
[14] CSA S806-12: Design and construction of building structures with fibre reinforced polymers. Canadian Standards Association (CSA), 2012.


Przyjęto do druku: 10.02.2023 r.

Materiały Budowlane 04/2023, strona 36-40 (spis treści >>)