logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Concepts of reducing negative environmental impact in designing and implementation in building industry

prof. dr hab. inż. Hanna Michalak, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
ORCID: 0000-0001-5914-4859
mgr inż. arch. Aleksandra Torberntsson, Politechnika Warszawska, Szkoła Doktorska nr 5
ORCID: 0000-0003-3689-8978

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.04.05
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono współczesne koncepcje projektowania i realizacji obiektów budowlanych uwzględniające w różnym zakresie zasadę 3R Reduce-Reuse-Recycle gospodarowania odpadami. Scharakteryzowano przykłady inwestycji, w których przyjęte rozwiązania projektowe mają wpływ na ograniczenie szkodliwego ich oddziaływania na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu życia obiektu budowlanego. Podano wnioski z przeprowadzonych analiz.
Słowa kluczowe: cykl życia budynku; zasada 3R „Zmniejszenie zużycia – ponowne użycie – przetworzenie i ponowne wykorzystanie”; gospodarowanie odpadami budowlanymi.

Abstract. The article presents contemporary concepts for the design and implementation of buildings that take into account, to varying degrees, the 3R principle of Reduce-Reuse-Recycle waste management. Building examples described in the article, contain design solutions with a impact on reducing their harmful impact on the environment throughout the life cycle of the building object. Conclusions from analysis are given.
Keywords: building life cycle; 3R principle „Reduse – Reuse – Recykle”; construction waste management.

Literatura
[1] Borkowski M. Ocena cyklu istnienia obiektów na przykładzie budownictwa jednorodzinnego. Przegląd Budowlany. 2015; 3: 15 – 21.
[2] 23 Construction Waste Statistics & Tips to Reduce Landfill Debris, BigRentz, 2021, https://www.bigrentz.com/blog/construction-waste- statistics.
[3] Municipal Solid Waste and Construction & Demolition Debris, 2016, https://www. bts. gov/archive/subject_areas/freight_transportation/ faf/faf4/debris.
[4] Construction & demolition waste generation in the EU, Smart Waste. 2021, https://projects2014- 2020.interregeurope.eu//smartwaste/ news/news-article/11804/construction-demolition- waste-generation-in-the-eu/.
[5] Recycling, Britannica. https://www.britannica. com/science/recycling.
[6] Bednarek W, Pawłowski M. Recykling staroużytecznej podsypki tłuczniowej na warstwy ochronne zapewniające trwałość podtorza podczas postępującej degradacji nawierzchni kolejowej. Materiały Budowlane. 2022, DOI: 10.15199/33.2022.10.25.
[7] Weisz N. The Story Behind Three R’s: Reuse, Reduce, Recycle. https://enviroinc.com/reducereuse- recycle/.
[8] Kabirifar K, Mojtahedi M, Wang C,TamVWY. Construction and demolition waste management contributing factors coupled with reduce, reuse, and recycle strategies for effective waste management: A Review. Journal of Cleaner Production. 2020, DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121265.
[9] Ping Tserng H, Chou Ch-M, Chang Y-T. The Key Strategies to Implement Circular Economy in Building Projects –ACase Study of Taiwan. Sustainability. 2021, https://doi.org/10.3390/su13020754.
[10] What are the 5R’s of the Waste Hierarchy? 2021, https://galleryclimatecoalition. org/news/60-what-are-the-5-rs-of-the-waste/.
[11] Magdani N, Carra G.ARUP& BAM. Circular business models for the built environment. 2016, https://www.arup.com/perspectives/publications/ research/section/circular-business-models- for-the-built-environment.
[12] Klöpffer W., Grahl B. Life Cycle Assessment (LCA) –A Guide to Best Practice. Wiley-VCH, 2014.
[13] Marchwiński J, Starzyk A, Kopyłow O. Kontekst energetyczny wykorzystania materiałów budowlanych w projektowaniu energoefektywnych budynków przedszkolnych – spojrzenie architektoniczne. Materiały Budowlane. 2022, DOI: 10.15199/33.2022.06.04.
[14] Geryło R. Wskaźniki energetyczne w ocenie środowiskowej budynków i wyrobów budowlanych. Przegląd Budowlany. 2017; 10: 13 – 14.
[15] Ott C.Aimerigues Institute/Barceló Balanzó Arquitectes + Xavier Gracia. Archdaily, 2021, https://www. archdaily. com/930144/les-aimerigues- institutei-barcelo-balanzo-arquitectes-plus- -xavier-gracia.
[16] Pintos P. Humanscapes Habitat Urban Living/ AurovilleDesign Consultan. 2021,Archdaily, https://www.archdaily.com/928779/humanscapes- -habitat-urban-living-auroville-design-consultant.
[17] Cimons M. A Peak Inside The Unisphere, One Of TheWorld’s Largest Net-Zero Buildings. 2019, https://cleantechnica.com/2019/12/31/apeak- inside-the-unisphere-one-of-the-worldslargest- net-zero-buildings/.
[18] Yang J. An Analysis of the Design Concept of Modern Urban History Museums from the Controversy Related to the Architectural Appearance of Ningbo Museum. Advances in Economics, Business andManagement Research, 2022, https://doi. org/10.2991/aebmr. k. 220502.057.
[19] Can Cube/Archi-Union Architects. Archdaily, 2010, https://www.archdaily. com/85278/can- -cube-archi-union-architects-inc.
[20] Huygen J-M. The Circular Pavilion/Encore Heureux Architects. Archdaily, 2015, https://www. archdaily. com/778972/the-circular- -pavilion-encore-heureux-architects.
[21] Frearson A. Encore Heureux uses recycled materials to build Circular Pavilion in Paris. Dezeen, 2015, https://www.dezeen. com/2015/12/18/circular- pavilion-encore-heureux-paris-france-recycled- materials-doors/.
[22] MAZM. Dom z Recyklingu. https://mazm. pl/dom-z-recyklingu.
[23] Kazminska U. Circular design: reused materials and the future reuse of building elements in architecture. Process, challenges and case studies. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science IOPConf. Series: Earth and Environmental Science. 2019; 225 (2019) 012033 IOP Publishing DOI: 10.1088/1755-1315/225/1/012033.
[24] Wilson R. Old into new: Recycled bricks form facade of Copenhagen housing project. 2019, https://www.architectsjournal.co.uk/buildings/ old-into-new-recycled-bricks-form-facade- -of-copenhagen-housing-project.
[25] Etherington R. HanilVisitors Center and Guest House by BCHO. Dezeen, 2010, https://www. dezeen.com/2010/08/02/hanil-visitors-center- -and-guest-house-by-bcho/.
[26] Pintos P. People’s Pavilion/bureau SLA + Overtreders W. Archdaily. 2019, https://www. archdaily.com/915977/peoples-pavilion-bureau- -sla-plus-overtreders-w.
[27] 1,500 Semi-Transparent Plastic Baskets Form a Lightweight Facade. Archdaily, 2017, https://www.archdaily.com/881513/1500-semi- -transparent-baskets-to-build-a-lightweight-facade


Przyjęto do druku: 27.02.2023 r.

Materiały Budowlane 04/2023, strona 20-24 (spis treści >>)