logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SOLBET (reklama)
Okładka II - NOVA (reklama)
Okładka III - ASTRA (reklama)
Okładka IV - BRUK-BET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

P. Palacz, M. MajorZastosowanie spektrometru XRF do oceny korozyjności zbrojenia w słupie żelbetowym / Application of the XRF spectrometer to assess the corrosiveness of reinforcement in a reinforced concrete column ... 1-4
cytuj/citation: Przemysław Palacz, Maciej Major. 2023. Zastosowanie spektrometru XRF do oceny korozyjności zbrojenia w słupie żelbetowym. Materiały Budowlane 608 (4): 1-4. DOI: 10.15199/33.2023.04.01

M. Binczyk, K. ŻółtowskiBadania charakterystyki obciążeń oddziałujących na modułowe urządzenie dylatacyjne w pasie ruchu ciężkiego autostrady A8 / Tests of the load characteristics affecting the modular expansion joint in the heavy traffic lane of the A8 motorway ... 5-10
cytuj/citation: Mikołaj Binczyk, Krzysztof Żółtowski. 2023. Badania charakterystyki obciążeń oddziałujących na modułowe urządzenie dylatacyjne w pasie ruchu ciężkiego autostrady A8. Materiały Budowlane 608 (4): 5-10. DOI: 10.15199/33.2023.04.02

K. J. Waluś, P. Gryszpanowicz, B. RymszaOcena odporności na poślizg zabytkowych nawierzchni chodników / Pilot studies of skid resistance of historic pavement surfaces ... 11-14
cytuj/citation: Konrad J. Waluś, Piotr Gryszpanowicz, Barbara Rymsza. 2023. Ocena odporności na poślizg zabytkowych nawierzchni chodników. Materiały Budowlane 608 (4): 11-14. DOI: 10.15199/33.2023.04.03

GEOTECHNIKA

P. Rychlewski, J. Saloni, M. UraKolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie / Rigid inclusions in soils with low shear strength ... 15-19
cytuj/citation: Piotr Rychlewski, Jakub Saloni, Monika Ura. 2023. Kolumny sztywne w gruntach o małej wytrzymałości na ścinanie. Materiały Budowlane 608 (4): 15-19. DOI: 10.15199/33.2023.04.04

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

H. Michalak, A. TorberntssonKoncepcje ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w projektowaniu i realizacji budynków / Concepts of reducing negative environmental impact in designing and implementation in building industry ... 20-24
cytuj/citation: Hanna Michalak, Aleksandra Torberntsson. 2023. Koncepcje ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne w projektowaniu i realizacji budynków. Materiały Budowlane 608 (4): 20-24. DOI: 10.15199/33.2023.04.05

PRZEGRODY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Ł. DrobiecBadania wpływu nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność strefy połączenia ścian z ABK / Tests on the influence of a new type of reinforcement on the load-bearing capacity and crack resistance of the wall connection zone with AAC ... 25-29
cytuj/citation: Łukasz Drobiec. 2023. Badania wpływu nowego typu zbrojenia na nośność i rysoodporność strefy połączenia ścian z ABK. Materiały Budowlane 608 (4): 25-29. DOI: 10.15199/33.2023.04.06

B. Wilk-Słomka, J. Belok, B. Orlik-Kożdoń, T. SteidlBadanie efektywności folii refleksyjnych w przegrodach budowlanych w zależności od warunków wymiany ciepła / Testing the effectiveness of foils reflective films in building partitions building envelopes in relation to depending on heat transfer conditions ... 30-35
cytuj/citation: Beata Wilk-Słomka, Janusz Belok, Bożena Orlik-Kożdoń, Tomasz Steidl. 2023. Badanie efektywności folii refleksyjnych w przegrodach budowlanych w zależności od warunków wymiany ciepła. Materiały Budowlane 608 (4): 30-35. DOI: 10.15199/33.2023.04.07

K. Szczepański, R. Kotynia – Redystrybucja momentów zginających w dwuprzęsłowych belkach betonowych zbrojonych prętami FRP / Redistribution of bending moments in double-span concrete beams reinforced with FRP bars ... 36-40
cytuj/citation: Konrad Szczepański, Renata Kotynia. 2023. Redystrybucja momentów zginających w dwuprzęsłowych belkach betonowych zbrojonych prętami FRP. Materiały Budowlane 608 (4): 36-40. DOI: 10.15199/33.2023.04.08

K. Pawłowski – Przykład kształtowania układów materiałowych elementów obudowy budynków niskoenergetycznych / Example of formation of material sets in building casing elements for low energy buildings ... 41-44
cytuj/citation: Krzysztof Pawłowski. 2023. Przykład kształtowania układów materiałowych elementów obudowy budynków niskoenergetycznych. Materiały Budowlane 608 (4): 41-44. DOI: 10.15199/33.2023.04.09

Trzpienie żelbetowe w ścianach ceramicznych z pustaków Porotherm 25 K P+W (artykuł sponsorowany) ... 45

Elastopir® Blue – nowa pianka poliuretanowa o doskonałych parametrach izolacyjnych (artykuł sponsorowany) ... 47

BETARD (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

W. RogalaModułowe panele ścienne z betonu komórkowego ... 49

Co wyróżnia stropy sprężone gęstożebrowe RECTOR (artykuł sponsorowany) ... 51

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

W. Andrzejewski, Sz. WojciechowskiIzolacyjność cieplna prefabrykowanych ścian trójwarstwowych z różnymi materiałami termoizolacyjnymi ... 52

Basalttech (reklama)

BUDOWNICTWO DREWNIANE

Partner działu: 

R. Roszczyc, T. SzczesiakSposoby zabezpieczenia połączeń w prefabrykowanych drewnianych budynkach szkieletowych ... 55

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaBlachodachówka w klasyfikacji metalowych pokryć samonośnych ... 57

DROGI, MOSTY

T. OrłowskiProblemy na polskim rynku budownictwa infrastrukturalnego ... 59

P. HeinrichUtrzymanie nawierzchni drogowych (artykuł sponsorowany) ... 61

EUROCEMENT CONSULTING GROUP (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

Jesteśmy otwarci na współpracę i nowe wyzwania ... 64

STIHL (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. ZiachKondycja mikrofirm budowlanych ... 67

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2023 roku ... 69

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w lutym oraz po 2 miesiącach 2023 roku ... 72

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2023 roku ... 73

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Z. PawłowskiPartnerstwo publiczno-społeczne w sferze edukacji i szkoleń dla budownictwa – europejski standard ... 75

J. Fangrat, M. GłowaczKwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – Raport nr 2 ... 77

KONFERENCJE

V Konferencja Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych ... 80

Praktyczne aspekty dekarbonizacji w produkcji materiałów budowlanych ... 80

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Wyrobów Budowlanych GUNB informuje ... 81

INFORMATOR PRAWNY

Programy wspierania termomodernizacji budynków wielorodzinnych ... 83