logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, WYDZIAŁ ARCHITEKTURY uprzejmie informujemy, że 20 - 23 września 2023 r. odbędzie się w Zakopanem VI Konferencja Artystyczno - Naukowa KRAJart 2023 pod hasłem ELEMENT SZCZEGÓLNY W OTOCZENIU – INTERAKCJE.

Tematyka konferencji koncentruje się na wzajemnych oddziaływaniach pomiędzy środowiskiem, jego wybranymi elementami a człowiekiem oraz efektami jego działań w sferze artystycznej, społecznej i technicznej.

Obejmuje takie zagadnienia jak:

  • kształtowanie dzieł architektury (obiekty architektoniczne, drobna forma architektoniczna, wnętrza, wzornictwo) z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;
  • destrukcja krajobrazu kulturowego wybranych rejonów w Polsce i na świecie;
  • człowiek a przestrzeń;
  • projektowanie zdrowej przestrzeni życia, wypoczynku i pracy;
  • wpływ otoczenia na zachowania ludzi, procesy uczenia się oraz dobrostan fizyczny i psychiczny
  • waloryzacja miejsca i obiektu oraz rola estetycznego kształtowania otoczenia
  • kształtowanie żywej materii przyrodniczej
  • tworzenie dzieł sztuki i ich ekspozycja
  • kształtowanie otoczenia dzieł sztuki
  • ekspozycja elementów szczególnych w krajobrazie

 

POBIERZ KATRĘ ZGŁOSZENIA