logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Badania statystyczne prowadzone przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały zużywane w budownictwie wykazały w styczniu 2023 r. wzrost produkcji tylko w 8 (spośród 41 obserwowanych) grupach wyrobów w porównaniu ze styczniem 2022 r. (w styczniu 2022 r. – w 26 grupach) i w 29 grupach w porównaniu z grudniem 2022 r. (w styczniu 2022 r. – w 22 grupach). 

Materiały Budowlane 03/2023, strona 75-76 (spis treści >>)