logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Effect of limestone powder and silica dust additives on one-component sealing mortar

dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
ORCID: 0000-0002-4782-8409
mgr inż. Adam Chleboś, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ATH w Bielsku-Białej
ORCID: 0000-0003-3429-8098

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.03.10
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ dodatków pochodzenia odpadowego: zmielonego wapienia i pyłu krzemionkowego na właściwości jednokomponentowej zaprawy uszczelniającej. Stosując te dodatki, redukowano jednocześnie udział cementu CEM I i wypełniaczy kwarcowych. Zbadano wpływ takich modyfikacji na ważne właściwości zapraw uszczelniających: porowatość określaną na powierzchni przełomu próbki metodą mikroskopową; przyczepność do podłoża betonowego oraz wodoszczelność. Stwierdzono negatywny wpływ zmielonego wapienia na wodoszczelność i przyczepność zaprawy do podłoża betonowego oraz poprawę wodoszczelności i zmniejszenie porowatości w wyniku dodatku pyłu krzemionkowego.
Słowa kluczowe: zaprawy uszczelniające; wodoszczelność; przyczepność; zmielony wapień; pył krzemionkowy.

Abstract. In the publication, the effect of addition of a waste product: limestone powder and silica dust on one-component sealing mortar is presented. By adding these components, the share of CEM I cement and quartz fillers was reduced. The impact of these modifications on the important properties of sealing mortars was investigated: porosity determines the fracture surface bymicroscopicmethod, approach to the concrete substrate and water tightness. A negative effect of limestone powder on the tested properties and an improvement in water permeability and porosity due to the addition of silica fume was found.
Keywords: sealing mortars; water permeability; bond strength; limestone powder; silica dust.

Literatura
[1] Giergiczny Z. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. 2013. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[2] Dąbrowski M, Małolepszy J. Właściwości betonu z cementów żużlowo-wapiennych. Drogi i Mosty. 2010; 4: 5 – 28.
[3] Pichniarczyk P. Cementy z dodatkiem wapienia. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2010; 3: 62 – 63.
[4] Messaoudene I, Jauberthie R, Rechache A, Bounechada A. Wytrzymałość trójskładnikowych cementów z dodatkiem proszku marmurowego i naturalnej pucolany. Cement Wapno Beton. 2015; 1: 32 – 37.
[5] Beddar M, Meddah A, Boubakria M, Haddad N. Badania wpływu częściowego zastąpienia klinkieru przez wapień w produkcji cementu. Cement Wapno Beton. 2014; 3: 185 – 193.
[6] Gil DM, Golewski GL. Ocena zastosowania popiołów lotnych i mikrokrzemionki w betonie. Przegląd Budowlany. 2019; 90: 142 – 145.
[7] Gil DM, Golewski GL. Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki. Materiały Budowlane. 2016; 11: 116 – 117.
[8] Brachaczek W, Chleboś A, Giergiczny Z. Influence of Polymer Modifiers on Selected Properties and Microstructure of Cement Waterproofing Mortars. Materials. 2021; 14 (24): 7558.
[9] PN-EN 1015-3: Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
[10] PN-EN 14891:2017 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
[11] PN-EN 1015-12:2016Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Przyjęto do druku: 06.12.2022 r.

Materiały Budowlane 03/2023, strona 42-46 (spis treści >>)