logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Loess subsoil parameterization using in situ tests

dr inż. Krzysztof Nepelski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0001-9495-6457
dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ORCID: 0000-0001-7986-5995
mgr inż. Małgorzata Rudko, Geonep Geotechnika
dr Marcin Witowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
ORCID: 0000-0001-6178-3852

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.03.06
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Pomimo względnej jednorodności makroskopowej, lessy charakteryzują się zróżnicowaną sztywnością. Budowa modelu geotechnicznego podłoża powinna bazować na testach in situ. Właściwy opis zachowania gruntu możliwy jest jedynie z wykorzystaniem danych z wielu metod badawczych, pozwalających na ocenę statystyczną, jak np. CPTU i DMT. Testy te zapewniają duży zbiór danych, umożliwiając wyodrębnianie stref o zbliżonej sztywności oraz wyprowadzanie parametrów odkształceniowych. W artykule przedstawiono metodę interpretacji parametrów odkształceniowych z testów in situ.
Słowa kluczowe: CPTU; SDMT; lessy; szytwność; krzywa degradacji szytwności.

Abstract. Despite the relative macroscopic homogeneity, loess has diversed stiffness. The construction of the geotechnical model of the subsoil should be based on in situ tests. Proper description of soil behaviour is possible only with the use of data from many investigation methods, in particular allowing for statistical evaluation, such as CPTU and DMT. These tests provide a large set of data, enabling the identification of zones of similar stiffness and the derivation of deformation parameters. The paper presents the methodology of interpreting deformation parameters from in situ tests.
Keywords: CPTU; SDMT; loess; stiffness; stiffness degradation curve.

Literatura
[1] Nepelski K, Godlewski T , Rudko M, Witowski M. Budowa modelu geotechnicznego podłoża lessowego .Materiały Budowlane. 2023;DOI:10.15199/33.2023.02.11.
[2] Atkinson J, Sallfors G. Experimental determination of soil properties. Proc. 10th ECSMFE. 1991; t. 3, Florence.
[3] Lunne T, Robertson PK, Powell J. Cone penetration testing in geotechnical practice. London: E&FN Spon; 1997.
[4] Marchetti S. In situ tests by flat dilatometer. Journal of the Geotechnical Engineering Division. 1980; t. 105, nr III, s. 299 – 321.
[5] Marchetti S, Monaco P, TotaniG, Marchetti D. In Situ Tests by Seismic Dilatometer (SDMT). Proceedings From Research to Practice in Geot. Engng. 2008; t. 180, s. 292 – 311.
[6] Wierzbicki J. Evaluation of subsoil overconsolidation by means of in situ tests at aspect of its origin. Rozprawy Naukowe nr 410.WydawnictwoUniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; 2010.
[7] Godlewski T. Evaluation of stiffness degradation curves from in situ tests in various soil types. Archives of Civil Engineering. 2018; https://doi. org/10.2478/ace-2018-0075.
[8] Witowski M. Local displacement transducer with miniature position encoder. Geotechnical Testing Journal. 2018; 41 (6), 1147–1154.
[9] Marchetti S. Some 2015 Updates to the TC16 DMT Report 2001. The 3rd International Conference on the Flat Dilatometer. 2015; s. 43–65.
[10] Nepelski K. Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym. Rozprawa doktorska. Politechnika Lubelska; 2019.
[11] Senneset K, Janbu N, Svano G. Strengthand deformation parameters from cone penetration tests. Proceedings of the 2nd Europen Symposium on Penetration Testing; 1982.
[12] Sanglerat G. The penetrometer and soil exploration. Amsterdam: Elsevier; 1972.
[13] Ciloglu F, Cetin KO, Erol AO. CPT-based compressibility assessment of soils. International Symposium on Cone Penetration Testing. 2014; 2009: 629 – 636.
[14] Nepelski K, Rudko M. CPT-DMT correlation for loess subsoil fromLublin area in Poland. Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Sydney, 2022.
[15] Amoroso S, Monaco P, Marchetti D. Use of the Seismic Dilatometer (SDMT) to estimate in situ G-γ decay curves in various soil types. Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4 – Proceedings of the 4th International Conference on Site Characterization 4, ISC-4. 2013; t. 1, nr October 2014, s. 489–497.
[16] Mayne PW. Stress-strain-strength-flow parameters from enhanced in situ tests. International conference on in situ measurement of soil properties & case histories. 2001.
[17] Monaco P, Totani G, Marchetti S, Marchetti D. Interrelationship between small strain modulus Go and operative modulus. Proc. International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering. 2009; s. 1315–1323.

Przyjęto do druku: 13.02.2023 r.

Materiały Budowlane 03/2023, strona 24-28 (spis treści >>)