logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

The influence of selected climatic factors on the strength of mechanical joints of fiber-cement claddings in ventilated facades

dr inż. Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej
ORCID: 0000-0002-8436-2521

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.03.03
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. Z doświadczenia eksperckiego ITB wynika, że w elewacjach wentylowanych połączenie „okładzina – łącznik mechaniczny – profil pod konstrukcji” charakteryzuje się dużą awaryjnością. Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń jest nieuwzględnienie zmian właściwości mechanicznych połączeń zachodzących wskutek oddziaływań klimatycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych udowodniono, że zmniejszenie odporności na wyrywanie łączników mechanicznych z okładzin włóknisto-cementowych po oddziaływaniach klimatycznych może wynosić 40% w stosunku do wartości początkowej. Znajomość rzeczywistego poziomu zmiany tego parametru jest konieczna do zaprojektowania trwałej i bezpiecznej elewacji wentylowanej.
Słowa kluczowe: elewacja wentylowana; okładzina włóknisto- -cementowa; oddziaływania klimatyczne; odporność na wyrwanie łącznika mechanicznego.

Abstract. The ITB expert experience shows that in ventilated facades, the join "cladding – mechanical connector – substructure profile" is characterized by a high failure rate. One of the common causes of damage is failure to take into account changes in the mechanical properties of joints due to climatic effects. Based on the conducted laboratory tests, it was proved that the drop in the resistance to tearing mechanical fasteners from fibercement linings after climatic influences may be 40% compared to the initial value. Knowledge about the real level of changes in the pull-out resistance of the connection "cladding – mechanical connector – substructure profile" after climatic influences is necessary to design a durable and safe ventilated facade.
Keywords: ventilated façade; fiber-cement cladding; climatic influences; pull-out resistance of the mechanical fastener.

Literatura
[1] Schabowicz K. Elewacje wentylowane. Technologia produkcji i metody badania płyt włóknisto- cementowych. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018.
[2] EAD 090062-00-0404 Kits for external wall claddings mechanically fixed, 2018
[3] PN-EN 12467+A2:2018-06 Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Właściwości wyrobu i metody badań.
[4] Runkiewicz L, Kopyłow O, Sieczkowski J. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej. 2021 r.
[5] Drobiec Ł. Problemy eksploatacyjne elewacji z prefabrykowanych płyt betonowych. Materiały Budowlane. 2020. DOI: 10.15199/33.2020.09.04.

Przyjęto do druku: 30.01.2023 r.

Materiały Budowlane 03/2023, strona 11-14 (spis treści >>)