logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - iMMERBAU (reklama)
Okładka II - Roben (reklama)
Okładka III - Kaczmarek Malewo (reklama)
Okładka IV - FAKRO (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

W. Głodkowska, J. Laskowska-Bury, M. LehmannWykorzystanie zdolności pochłaniania energii do wyznaczania wytrzymałości resztkowych fibrokompozytów / Using the energy absorption capacity to determine the residual strength of fibrocomposites ... 1-4
cytuj/citation: Wiesława Głodkowska, Joanna Laskowska-Bury, Marek Lehmann. 2023. Wykorzystanie zdolności pochłaniania energii do wyznaczania wytrzymałości resztkowych fibrokompozytów. Materiały Budowlane 607 (3): 1-4. DOI: 10.15199/33.2023.03.01

M. Koniorczyk, D. Bednarska, P. Konca, Z. GiergicznyWpływ szybkości chłodzenia na stan odkształcenia w zamarzającym betonie / The impact of cooling rate on strains in freezing concrete ... 5-10
cytuj/citation: Marcin Koniorczyk, Dalia Bednarska, Piotr Konca, Zbigniew Giergiczny. 2023. Wpływ szybkości chłodzenia na stan odkształcenia w zamarzającym betonie. Materiały Budowlane 607 (3): 5-10. DOI: 10.15199/33.2023.03.02

O. KopyłowWpływ wybranych czynników klimatycznych na wytrzymałość połączeń mechanicznych okładzin włóknisto - cementowych w elewacjach wentylowanych / The influence of selected climatic factors on the strength of mechanical joints of fiber-cement claddings in ventilated facades ... 11-14
cytuj/citation: Ołeksij Kopyłow. 2023. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na wytrzymałość połączeń mechanicznych okładzin włóknisto - cementowych w elewacjach wentylowanych. Materiały Budowlane 607 (3): 11-14. DOI: 10.15199/33.2023.03.03

N. Pelczar, L. WysockiDeformacja rur z tworzyw termoplastycznych w czasie / Deformation of thermoplastic pipes over time ... 15-18
cytuj/citation: Natalia Pelczar, Leszek Wysocki. 2023. Deformacja rur z tworzyw termoplastycznych w czasie. Materiały Budowlane 607 (3): 15-18. DOI: 10.15199/33.2023.03.04

B. Przybyła – Badania odbiorowe rurociągów poddawanych renowacji z użyciem wykładzin CIPP w świetle wytycznych PSTB / Acceptance tests of pipelines subjected to renovation with the use of CIPP liners in the light of the PSTB guidelines ... 19-23
cytuj/citation: Bogdan Przybyła. 2023. Badania odbiorowe rurociągów poddawanych renowacji z użyciem wykładzin CIPP w świetle wytycznych PSTB. Materiały Budowlane 607 (3): 19-23. DOI: 10.15199/33.2023.03.05

GEOTECHNIKA

K. Nepelski, T. Godlewski, M. Rudko, M. Witkowski – Parametryzacja sztywności podłoża lessowego z wykorzystaniem testów in situ / Loess subsoil parameterization using in situ tests ... 24-28
cytuj/citation: Krzysztof Nepelski, Tomasz Godlewski, Małgorzata Rudko, Marcin Witowski. 2023. Parametryzacja sztywności podłoża lessowego z wykorzystaniem testów in situ. Materiały Budowlane 607 (3): 24-28. DOI: 10.15199/33.2023.03.06

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

Sz. Firląg, A. Kaliszuk-Wietecka, A. Miszczuk – Plan dekarbonizacji budynków w Warszawie - badania termowizyjne / Decarbonisation plan of buildings in Warsaw - thermal imaging studies ... 29-34
cytuj/citation: Szymon Firląg, Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Artur Miszczuk. 2023. Plan dekarbonizacji budynków w Warszawie - badania termowizyjne. Materiały Budowlane 607 (3): 29-34. DOI: 10.15199/33.2023.03.07

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

B. Nowogońska, I. Nowogoński  – Skutki nieprawidłowych terminów remontów instalacji w budynku mieszkalnym / Consequences of incorrect timing of repairs to installations in a residential building ... 35-37
cytuj/citation: Beata Nowogońska, Ireneusz Nowogoński 2023. Skutki nieprawidłowych terminów remontów instalacji w budynku mieszkalnym. Materiały Budowlane 607 (3): 35-37. DOI: 10.15199/33.2023.03.08

IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

R. Wójcik, P. Kosiński, J. Misiewicz  – Monitoring zawartości wilgoci w murach ceglanych metodą rezystancyjną - dobór skali kalibracji czujników / Moisture content monitoring of brick walls using the resistive method - selection of the sensors calibration scale ... 38-41
cytuj/citation: Robert Wójcik, Piotr Kosiński, Joanna Misiewicz. 2023. Monitoring zawartości wilgoci w murach ceglanych metodą rezystancyjną - dobór skali kalibracji czujników. Materiały Budowlane 607 (3): 38-41. DOI: 10.15199/33.2023.03.09

W. Brachaczek, A. Chleboś  – Wpływ dodatku zmielonego wapienia i pyłu krzemionkowego na wybrane właściwości jednokomponentowej zaprawy uszczelniającej / Effect of limestone powder and silica dust additives on one-component sealing mortar ... 42-46
cytuj/citation: Wacław Brachaczek, Adam Chleboś. 2023. Wpływ dodatku zmielonego wapienia i pyłu krzemionkowego na wybrane właściwości jednokomponentowej zaprawy uszczelniającej. Materiały Budowlane 607 (3): 42-46. DOI: 10.15199/33.2023.03.10

B. FranckeZapewnienie szczelności przerw dylatacyjnych w konstrukcjach części podziemnych budynków na działanie wody i wilgoci ... 47

M. Gotowicka, R. KlattPorównanie właściwości membran TPO i PVC ... 51

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaWarstwy poślizgowe w wytycznych dekarskich ... 53

Doskonałe właściwości izolacyjne dachów płaskich z wełną PETRALANA (artykuł sponsorowany) ... 56

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

T. RybarczykWykorzystanie płytek z ABK w murach konstrukcyjnych ... 57

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

A. RusinPrefabrykacja myślenia ... 59

 

BUDOWNICTWO DREWNIANE

Partner działu: 

R. Roszczyc, T. SzczesiakPołączenia w prefabrykowanych drewnianych budynkach szkieletowych ... 61

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

Z. CzajkaWpływ okuć na odporność ogniową drzwi przeciwpożarowych ... 64

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 67

TARGI, KONFERENCJE

L. MisiewiczProgram tematyczny targów w Monachium ... 68

Wkrótce targi BAU 2023 ... 70

BAU 2023 (reklama)

Targi Budma 2023 już za nami ... 71

MEDALIŚCI TARGÓW BUDMA 2023

Blacha trapezowa TP26 SUPER zdobyła Złoty Medal na targach BUDMA 2023 (artykuł sponsorowany) ... 73

VISBUD (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2023 roku ... 75

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2023 roku ... 77

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2023 roku ... 78

INFORMATOR PRAWNY

J. KlimczakZabezpieczenia terenu budowy ... 79