logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Janusz Kobylarz

W listopadzie 2022 r. sprzedaż produkcji budowlano- montażowej, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, była o 4,0% większa (w cenach stałych) niż przed rokiem, wobec wzrostu o 3,9% w październiku 2022 r. i o 12,8% w listopadzie 2021 r. (tabela 1). Lepsze wyniki działalności w listopadzie 2022 r. odnotowano w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest realizacja specjalistycznych robót budowlanych (o 8,6%) oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 6,9%), wobec wzrostu w listopadzie 2021 r. odpowiednio o 17,9% i o 10,0%. Natomiast o 4,2% zmniejszyły się roboty zrealizowane w jednostkach zajmujących się głównie budową budynków, przy wzroście o 12,9%w listopadzie 2021 r. 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 87-88 (spis treści >>)