logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

Z wstępnych danych GUS, bazujących na raportach z dużych przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że w listopadzie 2022 r. tendencje w produkcji materiałów przemysłowych były zbliżone do obserwowanych w poprzednich miesiącach, tzn. notowano spadek produkcji zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i październikiem bieżącego roku. Spośród 44 obserwowanych grup wyrobów spadek produkcji w porównaniu z listopadem2021r. zanotowano aż w 41 pozycjach (w październiku – w 39), a w porównaniu z październikiem 2022 r. w 28 pozycjach (w październiku w porównaniu z wrześniem w 30 pozycjach). Produkcja wytworzona w okresie styczeń – listopad 2022 r. była w 33 grupach wyrobów mniejsza niż w analogicznym okresie 2021 r. (w okresie styczeń – październik w 31) i w 33 mniejsza od notowanej za okres styczeń – październik 2022 r. 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 84-86 (spis treści >>)