logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Piotr Nowotarski, Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa, Zakład Inżynierii Produkcji Budowlanej
ORCID: 0000-0002-6782-7147
dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Budownictwa, Zakład Inżynierii Produkcji Budowlanej
ORCID: 0000-0002-5570-2363

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z perspektywy upływających siedemdziesięciu lat trudno jest znaleźć osobę, która może wspominać powstanie naszej Katedry z własnego doświadczenia, dlatego też bazujemy na informacjach uzyskanych od naszych nestorów (Profesorowie: Józef Jasiczak, Oleg Kapliński, Andrzej Skarzyński). Ponadto wykorzystaliśmy prace związane z naszą historią [1÷9], przy czym szczególne podziękowania kierujemy do Andrzeja Skarzyńskiego za opracowanie szczegółowej historii naszego zakładu w 2012 roku [9]. 

Literatura
[1] Jasiczak J, Skarzyński A. Współudział Politechniki Poznańskiej w tworzeniu systemu budownictwa monolitycznego SBM-75. Inżynieria i Budownictwo nr 3/2005, numer specjalny: „Politechnika Poznańska. 60-lecie Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska”, s. 173-175.
[2] Kapliński O. Modelling construction processes: a review of research and dissertations at the Poznań University of Technology. Civil and Environmental Engineering Reports, Zielona Góra. 2005; 1: 85-105.
[3] Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu, pod redakcją Władysławy Dembeckiej. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1976, s. 1480.
[4] Warchalewski S. 10 lat Studium Podyplomowego Eksportu Budownictwa i Dostaw Inwestycyjnych na Politechnice Poznańskiej (1978-1988), Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa, SGPiS, AE Kr, Polit. Pozn., CHZB „BUDIMEX”, Poznań-Błażejewko, 1988; s. 1-16.
[5] Turskis Z, Gajzler M, Dziadosz A. Reliability, Risk management and contingency of construction processes and projects. Journal of Civil Engineering and Management, 2012; 18(2): 290-298.
[6] Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej 1945- 1995 (w tym: A. Skarzyński – Instytut Konstrukcji Budowlanych, s. 53-66), Envirotech, Poznań 1995, s. 1189.
[7] Pasławski J. Podwójny jubileusz: 60-lecie Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa. 70-lecie urodzin prof. Olega Kaplińskiego, Głos Politechniki. 2012; 21: 14-15.
[8] Kapliński O. Review of Trans-Border Co- Operation in Construction Management between Lithuania, Germany and Poland. Evolution of Science and Technology. 2010; 2(1): 5-18.
[9] Skarzyński A. 60 lat katedry i zakładu technologii i organizacji budownictwa Politechniki Poznańskiej. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. 2012; 13: 9-28.
[10] Kapliński O, Stefański A. Metody sieciowe w organizacji i planowaniu budowy. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Poznańskiej Poznań, wyd. 1-1970, s. 1-144, wyd. 2-1973, s. 1-147, wyd. 3-1978, s. 1-147.
[11] Piórecki St. Normowanie techniczne i kosztorysowanie w budownictwie, cz. 1 Normowanie. Wyd. Ucz. Pol. Pozn. Poznań 1971, s. 1-121
[12] Piórecki St.: Badanie czasu pracy i wpływu jego dyspersji na wydajność produkcji w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Politeczniki Poznańskiej, Seria Rozprawy nr 59. Poznań 1973, s. 1-91.
[13] Skarzyński A. Kryteria optymalnego doboru maszyn i urządzeń do dowozu składników oraz przygotowania i transportu masy betonowej, Rozprawa doktorska, 1968.
[14] Kapliński O, Skarzyński A. Zastosowanie programowania liniowego i metod sieciowych w planowaniu produkcji budowlanej. Materiały szkoleniowe dla słuchaczy Kursu centralnego: „Aktualizacja wiedzy: nowe materiały, konstrukcja, technologia”. Centralny Ośrodek Metodyczny, W-wa – Poznań, 1972, s. 1-25.
[15] Kapliński O, Skarzyński A. Wybrane metody matematyczne w organizacji i planowaniu budowy. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1973, s. 1-116.
[16] Kapliński O. Optymalizacja doboru ciągów technologicznych w procesie montażu „z kół” budynków prefabrykowanych z elementów wielkowymiarowych, 1971.
[17] Kapliński O. Harmonizacja cyklicznych procesów budowlanych w ujęciu stochastycznym. Wyd. Pol. Pozn. Seria Rozprawy nr 91. Poznań 1978, s. 1-166.
[18] Słoniński J, Stefański A. Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych. Wyd. P.P., Poznań 1968.
[19] Słoniński J. Zasada generalnego wykonawcy w inwestycjach budowlanych. Wyd. Ucz. Pol. Pozn. Seria Rozprawy nr 45. Poznań 1971, s. 1-152.
[20] Słoniński J. Generalne wykonawstwo i problemy kooperacji w budownictwie. PWN. W-wa 1974. s. 1-155.
[21] Słoniński J, Stefański A. Inwestycje budowlane. Organizacja i podstawy prawne. Warszawa s. 1-147. Wyd. 1 – 1972, Wyd. 2 – 1974, Wyd. 3 – 1976, Wyd. 4 – 1978, Wyd. 5 – 1980.
[22] Słoniński J. Prawne problemy eksportu budownictwa. Wyd. P.P. Seria Rozprawy nr 80 Poznań 1977, s. 1-130.
[23] Słoniński J, Charłampowicz J, Stawicki P. Ekonomika i organizacja produkcji eksportowej. Materiały do studiowania ekonomiki budownictwa. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1978, s. 1-76.
[24] Jasiczak J. Uwarunkowania klimatyczne wykonywania monolitycznych robót betonowych. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1984, s. 1-73.
[25] Jasiczak J. Technologia monolitycznych robót betonowych wykonywanych w krajach o klimacie suchym i gorącym. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1987, s. 1-76.
[26] Warchalewski St. Analiza warunków realizacji robót w budownictwie eksportowym. Polska Izba Handlu Zagranicznego. Oddział w Poznaniu. Poznań 1989, s. 1-48.
[27] Charłampowicz J. Wprowadzenie, s. 6-20 w opracowaniu pt.: Zasady współpracy z niemieckim partnerem. Przekład warunków o roboty budowlane z RFN Polska Izba Handlu Zagranicznego. Centrum Badania Rynków. Market Research Centre. Warszawa 1982, s. 1-71.
[28] Skarzyński A. Koncepcja technologii i przebiegu realizacji stanu surowego otwartego żelbetowej konstrukcji monolitycznej etapów II, III i IV kompleksu inżynieryjno-technicznego: „Programowe produkty i systemy” w Sofii (kubatura 270 tys. m3, ponad 50 tys. m3 konstrukcji betonowych i żelbetowych). Praca studialno- -projektowa dla Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 oraz CHZ Budimex 1988.
[29] Meszek W. Standardy europejskie w kwalifikacji przedsiębiorstw budowlanych, Forum Budowlane Nr 11/1999 s. 31-33 i Nr 2/2000, s. 32-34.
[30] Skarzyński A. Residual method of property valuation, Technological and Economic Development of Economy (UKIO) – VGTU Vilnius, Lithuania, 2006, Vol. XII, No 3, 253-256.
[31] Meszek W. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości zurbanizowanych w warunkach niepewności, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 486, Politechnika Poznańska, 2013
[32] Jasiczak J. Kryteria kontroli stabilizacji wytrzymałości betonu na ściskanie określone metodami probabilistycznymi. Wyd. Pol. Pozn. Seria Rozprawy nr 271. Poznań 1992, s. 1-111.
[33] Jasiczak J (red.). Posadzki przemysłowe: materiały, technologie, projektowanie, naprawy. Addiment, IKB PP, Poznań 2001.
[34] Jasiczak J, Szymański P. The influence of melamine based superplasticizer on early concrete shrinkage, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 2004; 4: 5-14.
[35] Szymański P. Wczesne fazy skurczu betonu modyfikowanego dodatkami i domieszkami chemicznymi, Rozprawa doktorska, 2006.
[36] Pasławski J. Dobór parametrów cyklu przyspieszonego dojrzewania betonu w oparciu o numeryczne modelowanie procesu twardnienia, Rozprawa doktorska, 1993.
[37] Kapliński O, Vilutiene T. Creative trans-border cooperation in the field of operations research and sustainable development in civil engineering, 27(6):1613-1639, 2021.
[38] Stefański A. Technologia zmechanizowanych robót budowlanych, PWN, Warszawa – Poznań, 1973, s. 1-744.
[39] Stefański A, Walczak J. Technologia robót budowlanych. Arkady, Warszawa 1983.
[40] Rowiński L, Kobiela M, Skarzyński A. Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa. Wyd. 1 – 1980, s. 1-816, Wyd. 2 poprawione – 1986, W tym A. Skarzyński s. 222.
[41] Kapliński O. Modelling of construction processes. A managerial approach. KILiW PAN IPPT. Studia z zakresu inżynierii nr 43. Warszawa 1997, s. 1-176
[42] Stefański A, Żywica R. Niektóre problemy cyklu realizacji budynków mieszkalnych. Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1976, s. 1-48.
[43] Zaus J. Wytyczne do kosztorysowania robót budowlano-montażowych. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1958.
[44] Zaus J. Zasady technologii robót budowlanych. Roboty ciesielskie, wiertnicze, pale i palowanie, roboty izolacyjne, tynkowe, torkretowanie, roboty malarskie. Wyd. Pol. Pozn. Poznań 1960.
[45] Wandelt K. Inwestycje. Ogólne zasady. Zrzeszenie Prawników Polskich. 1954.
[46] Thomas J. Ekonomika i planowanie budownictwa. Cz. 1. Wyd. Ucz. Pol. Pozn. Poznań 1957.
[47] Thomas J. Ekonomika i planowanie budownictwa. Cz. 2. Wyd. Ucz. Pol. Pozn. Poznań 1958.
[48] Gajzler M. Hybrydowy system doradczy dla napraw betonowych posadzek przemysłowych. Rozprawa doktorska. 2008.
[49] Nowotarski P. Lean management przy realizacji procesów budowlanych. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań, 2019.
[50] Dziadosz A. Zmodyfikowana metoda kontroli stanu zaawansowania robót i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Rozprawa doktorska – Poznań, 2017.
[51] Kośmieja M. Elastyczne planowanie obiektów infrastruktury eksploatowanych w zmiennym otoczeniu. Rozprawa doktorska. Politechnika Poznańska, Poznań 2022.
[52] Pasławski J. Elastyczność w zarządzaniu realizacją procesów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 427, Politechnika Poznańska, 2009.

Materiały Budowlane 01/2023, strona 79-83 (spis treści >>)