logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

16 – 17 listopada 2022 r. odbyła się we Wrocławiu XIII konferencja „Ku neutralności klimatycznej – renowacja energetyczna budynków”, zorganizowana przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Izby Architektów RP, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. W wydarzeniu uczestniczyło przeszło 250 osób. 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 62-63 (spis treści >>)