logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W 2021 r. do przepisów wykonawczych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej (UE) weszły postanowienia wykonawcze dotyczące implementacji dyrektyw o charakterystyce energetycznej budynków, które wprowadziły nowy standard budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). W UE trwają dyskusje na temat zmiany przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków i źródeł zaopatrzenia ich w energię, aby w 2050 r. sektor budownictwa był neutralny klimatycznie. Biorąc udział w tej dyskusji, przypomnimy w artykule, jak zmieniały się wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków w Polsce oraz przeanalizujemy obecnie obowiązujące przepisy polskie i obowiązujące w wybranych krajach UE dotyczące aspektów energetycznych budynków. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
[2] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 2003.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
[5] Regulations Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 of 16 January 2012 Supplementing Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the Energy Performance of Buildings by Establishing a Comparative Methodology Framework For Available online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do? uri=OJ: L: 2012: 081: 0018: 0036: EN: PDF (accessed on 12 July 2020).
[6] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on Energy Efficiency, Amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and Repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC.
[7] https://www.Consilium.Europa.Eu/Pl/Policies/ Green-Deal/Timeline-European-Green-Deal- and-Fit-for-55/.
[8] https://www.Zakonyprolidi.Cz/Cs/2000-406.

Materiały Budowlane 01/2023, strona 49-52 (spis treści >>)